Stämma i Stenshult den 30 juni

Årsstämman 2021 kommer att hållas i Stenshults föreningslokal den 30 juni kl 19:00. Styrelsen gläder sig åt att stämman också i år kan hållas som ett möte på plats och har därför vidtagit en rad åtgärder för att undvika risk för smittspridning, enligt Folkhälsomyndighetens regler. Vi kommer alltså att vara inomhus – förutsatt att vi inte blir fler än fyrtio personer. Vi placerar stolarna med minst en meters avstånd åt alla håll. Om vi blir fler än fyrtio flyttar vi ut stämman och håller den på gården utanför lokalen.

Men vi vill gärna att endast en person per hushåll deltar i stämman i år. Det är också möjligt för en närvarande medlem att företräda upp till fem andra medlemmar via fullmakt. Registrering av närvaro och fullmaktsinnehav sker vid ingången. Handsprit och munskydd finns tillgängligt.

Så, som ni förstår: Glöm inte att hålla avstånd! Tänk särskilt på det om det blir köbildningen vid ingången. Vi vill gärna att ni använder munskydd vid in- och utpassering. Tänk på att den närvarande personen från ett hushåll ska vara registrerad medlem – eller ha fullmakt. Och ta med regnskydd om det ser ut att behövas.

Alla möteshandlingar finns på Min Fibersida https://minfibersida.se/ Logga in med din e-post och lösenord! Och varmt välkomna! /Styrelsen i Myckleby fiberförening