Felanmälan

Felanmälan görs alltid till din tjänsteleverantör!

För medlemmar med gruppavtal eller Telia som leverantör så titta på https://www.telia.se/privat/driftinformation för att se om det finns några kända driftstörningar i vårt område. Där kan du också starta felsökning. Telefonnumret är 020202070 – för felanmälan och frågor.

Det finns även en generell sida med driftinformation hos Zitius.

Styrelsen har normalt sett ingen direkt inblandning i felavhjälpningen.

TIPS till dig som har Gruppavtal (med Telia) /FELSÖKNING: 

De här råden (nedan) gäller alltså endast dig som har GA!  OM du har problem med privat utrustning eller utrustning från en annan tjänsteleverantör än Telia, kan du följa punkterna nedan – men du kan alltså inte ringa Telia utan ska i stället kontakta den tjänsteleverantör du valt.

OM du får störningar på TV eller när du surfar:  

Precis som våra datorer, telefoner och plattor så innehåller router och TV-box en liten dator med programvara. Och eftersom ingen programvara är helt felfri så kan mediaomvandlare, router och TV-box ibland behöva startas om. Inom parentes brukar rekommendationen för telefon och platta vara omstart en gång i veckan för att säkerställa maximal funktionalitet. Riktigt så ofta skall du inte behöva starta om vår utrustning men om det är något som inte fungerar ska du följa nedanstående steg innan du kontaktar kundtjänst hos Telia. Annars kommer de bara be dig att göra det ändå.

Om du har problem med att något inte fungerar som det ska, följ då nedanstående steg för att identifiera och förhoppningsvis lösa felet.

FELSÖK SÅ HÄR. Och kolla funktionen mellan varje steg:

 1. Kontrollera att alla kablar sitter i ordentligt och inte glappar, även i router och CPE.
 2. Om lampor på någon utrustning inte lyser, kontrollera att nätsladd sitter i utrustningen och i vägguttag. Om det inte hjälper kontrollera att det finns spänning i vägguttaget så att inte säkring eller jordfelsbrytare löst ut.
 3. Omstart av Router (vid t.ex. störning på surf, men kan också behövas om TV:n krånglar)
  – A, liten omstart: dra ut nätsladden, vänta 10 sek och sätt i den igen. Obs att det tar en stund för den att starta Om detta inte hjälper:
  – B, stor omstart = reset (OBS att om du gjort egna inställningar i routern kommer dessa att behöva göras om): leta reda ett litet hål på baksidan märkt ”reset”. Ta ett gem eller något med fin spets som inte kan gå av, stick in spetsen i hålet och tryck, vänta till 30 sek, släpp sedan trycket och routern skall starta om.
 4. Omstart av TV-box
  – A, liten omstart: dra ut nätsladden på baksidan, vänta 10 sek och sätt i den igen. Om detta inte hjälper
  –  B, stor omstart = reset: dra ur nätsladden, vänta 10 sek, tryck ner knappen på ovansidan, håll den intryckt och sätt tillbaka nätsladden, vänta till dess att lampan slutat blinka gult och åter lyser rött med fast sken, släpp upp knappen. Boxen startar nu om vilket kan ta en stund. Du ser förloppet på TV:n.
 5. Omstart av Mediaomvandlare (görs om inget annat hjälper)
  –  dra ut nätsladden ur CPEn OBS inte fiberkabeln!), vänta 10 sek och sätt i den igen och låt CPEn starta om (blå lampa med fast sken och två som blinkar grönt).

Man kan givetvis börja direkt med t.ex. steg 3 eller 4 om man tror att det är router eller TV-box som inte fungerar, men hjälper inte det så börja med steg 1.

 Om inget av ovanstående hjälper: dags att ringa Telias kundtjänst på 020-202070!