Felanmälan

Felanmälan görs alltid till din tjänsteleverantör!

För medlemmar med gruppavtal eller Telia som leverantör så titta på https://www.telia.se/privat/driftinformation för att se om det finns några kända driftstörningar i vårt område. Där kan du också starta felsökning. Telefonnumret är 020202070 - för felanmälan och frågor.

Det finns även en generell sida med driftinformation hos Zitius.

Styrelsen har normalt sett ingen direkt inblandning i felavhjälpningen.