Om föreningen

60617506-XEmENMyckleby fiberförening grundades den 7:e april 2013 och har sitt säte i Orust kommun.

Vi är en ekonomisk förening som bildats för att förse fastigheter i Myckleby och Stillingsön med omnejd med snabbt bredband genom optisk fiber. Projektet finansieras till 40% av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Alla medlemmar är delägare i vår gemensamma anläggning. Vi har ingen egen anställd personal utan arbetet med att driva föreningen görs av styrelsen och andra intresserade. Föreningen drivs utan vinstintresse i syfte att tillhandahålla fiberanslutning och tjänster till självkostnadspris för våra medlemmar.

Vill du vara med? Anmäl dig här
Föreningens stadgar: Stadgar Myckleby Fiberförening
Föreningens registreringsbevis: Registreringsbevis Myckleby Fiberförening