Gruppavtalet i sammanfattning

 • Leverantör: Telia
 • Bredband 250/250 Mbit/s
 • TV-paket Lagom eller Stor
 • Priser: TV-paket Lagom kostar 349 kr/mån och TV-paket Stor 449 kr/mån.
  Kanalinnehåll finns på Telia Tv & Play – Lagom respektive Telia Stor.
  (Priser på Telias hemsida innefattar enbart TV-kanaler dvs inte bredband och telefoni, dessutom finns inte våra paket där utan de Telia säljer heter numera Mellan och Max.)
 • Bredbandstelefoni ingår (man betalar de samtal man ringer)
 • Föreningens avtalstid med Telia: t.o.m. 2024-12-21.
 • Uppsägningstid med Telia: 6 månader
 • Nytecknings-/Omteckningsdatum för detta avtal (dvs start för dig som medlem):  2020-11-02.
 • Bindningstid för medlem: 36 månader (räknat från nytecknings-/omteckningsdatum)
 • Uppsägningstid för medlem:  8 månader (före det datum man önskar avsluta tjänsten)
 • Ny router och TV-box, till de som önskar detta (man behöver inte byta, utan det är frivilligt).
  Utrustningen tillhör föreningen.
 • Installationshjälp till de som önskar detta via 020-202070
 • Tillgång till Mitt Telia. Man loggar med fördel in med BankID (den som tecknat GA!)
  På Mitt Telia kan du beställa tilläggstjänster, utrustning mm samt se dina Telia-tjänster.
  OBS att det som står avseende bindnings- och uppsägningstid för ditt bredband via fiber inte är det som gäller dig som medlem i Myckleby Fiber.
 • Fakturering från föreningen sker kvartalsvis i förskott.
 • Faktureringsavgifter tillkommer om betalning inte sker via autogiro som kan väljas på MinFibersida 

Öppningsavgift efter avstängning pga utebliven betalning: 1500 kr
Avstängning kan göras 30 dagar efter fakturans förfallodag.

Beskrivning av tjänsten

Se ovan.

Telias beskrivning av gruppavtalet

Se ovan.

Hur kan jag efteransluta mig till detta avtal

Två gånger per år, den 1 april och den 1 oktober, finns möjlighet för för medlem att gå med i gruppavtalet. Intresse meddelas till föreningen så snart som möjligt. Kostnaden som tillkommer för en efteranslutning är ca 3500 kr. Har föreningen tillgång till återlämnad utrustning är kostnaden 1000 kr. Inkopplingsavgift tillkommer på 1000 kr.

Hur kan jag avsluta mitt befintliga gruppavtal

Möjligheten att i förtid avsluta ett befintligt gruppavtal styrs av bindnings- och uppsägningstid.

Avtalet kan avslutas tidigast 36 månader efter nytecknings-/omteckningsdatum. Eftersom uppsägningstiden är 8 månader för dig som medlem betyder det att om du vill avsluta det så tidigt så möjligt, dvs efter 36 månader, måste säga upp avtalet till föreningen senast 8 månader innan, dvs 28 månader efter inkopplingsdatum. Sker uppsägning senare förskjuts avtalslängden motsvarande tid.

Avslutas ett GA skall utrustningen (router, TV-box, fjärrkontroll, strömadaptrar och kablar) återlämnas. Görs inte detta debiterar vi nypris för utrustningen.

Överlåtelse av GA i samband med försäljning/köp av fastighet

Ett befintligt GA bör överlåtas på köparen, eftersom ansvaret annars ligger kvar på säljaren. Detta görs i samband med den flyttanmälan som ska göras av säljaren. När detta gjorts, avslutas avtalet för den medlem överlåter och flyttas till den som övertar. Utrustningen kan överlämnas till föreningen eller – ännu hellre – till den som övertar. Om detta inte görs eller om om något saknas eller inte går att återanvända, debiteras f.n. 2500 kr. Ingen avgift debiteras utöver den som gäller själva medlemskapet i föreningen.

Överlåtelse av GA till annan medlem

Ett befintligt GA kan överlåtas på annan medlem i Myckleby Fiberförening. Den medlem som övertar GA:t debiteras f.n. en avgift på 2000 kronor inkl moms.

Flytt inom Myckleby Fibers område

Den som flyttar till en ny fastighet som har fiberanslutning till vårt nät, kan ha kvar sitt gruppavtal och ta med sig utrustningen till den nya bostaden. Vid en sådan flytt debiteras f.n. 2000 kr inklusive moms.

Felanmälan

Felanmälan görs alltid till Telia. Telia kommer då att felsöka och om de inte hittar något fel på tjänsten, att skicka felanmälan vidare till vår KO. Om sedan inte heller KO hittar något fel på sin utrustning kommer felanmälan att i sin tur gå till föreningen.

Detaljerad avtalstext

Det “finstilta” hittar du i den PDF, “Avtalsvillkor för GA i Myckleby Fiberförening”, som ligger nedan.
Avtalsvillkor Gruppavtal 2020-09-01