Frågor & Svar

En liten sammanställning av vanliga frågor och svar.

Om ni saknar någon fråga kan ni skicka den till info@mycklebyfiber.se så fyller vi på sidan.

Varför fiber?
Det pågår en nedmontering av olönsamma kopparnät runt om i Sverige och de mobila lösningarna når inte ut till landsbygen. Stabiliteten och räckvidden för mobila bredbandslösningar är otillfredsställande. Där det idag inte finns täckning för vanlig mobiltelefoni är sannolikheten mycket låg att moderna mobila bredbandslösningar kommer att finnas inom de närmaste 10 åren.

Fibernät grävs ner i marken och är okänsliga för åskväder. Det innebär att med fiber finns ingen risk att en blixt leds in i huset av telefonledningen. Livslängden på fiberkablar är upp till 50 år. Genom att man i fiberföreningen lägger kanalisation (fiberkablar inuti rör), skapas möjlighet att förnya och expandera fiberkabeln. Detta gör fibernätet väldigt driftsäkert och ger möjlighet att möta alla framtida behov.

Fiberns kapacitet är oändlig – det är endast den tekniska utrustningen som används för att kommunicera via fibern som har begränsningar. Idag installeras standardutrustning som kan kommunicera i 1 Gbit per sekund (=1000 Mbit/s) till slutkund för tjänster såsom telefoni, TV och Internet.

Jämför med den vanligaste tekniken, ADSL, som har en maxhastighet på 60 Mbit/s (om man bor strax intill telestationen). I vårt område finns det fastigheter som inte kan få mer än 2 Mbit/s på grund av för dåliga kopparledningar, vanligast är 8-32 Mbit/s.

Utvecklingen på den tekniska sidan går raskt framåt och kapaciteten ökar ständigt. Även tjänsteutbudet håller på att utvecklas och inom kort kommer det att finnas helt nya tjänster för trygghet, vård och omsorg som väl finner sin plats i gruppen för bredbandstjänster.

Möjlighet att göra läxor och att studera på distans, att spela spel online utan avbrott och med liten tidsfördröjning (sk. lag) , att ha videosamtal med kompisar och att ladda ner filer och program med hög hastighet. Detta är sådant som barn och ungdomar tar för givet idag, men som haltar i vårt område.

Vad kommer det att kosta?
Se sidan Bli medlem

Kommer en fiberanslutning att påverka värdet på min fastighet?
Officiell mäklarstatistik saknas som verifierar att fiber ger fastigheten ett högre värde. Det finns dock gott om anekdotiska bevis för att så är fallet.

Magnus Mattiason registrerad fastighetsmäklarare och verksam vid SkandiaMäklarna har också på direkt fråga från en fiberförening valt att ge följande svar:

I min roll som mäklare sedan 20 år tillbaka så kan jag nog inte överdriva för mycket när jag säger att en villa med fiberinstallation är betydligt mer efterfrågad än om den inte har motsvarande investering. Du nämnde att det preliminärt skulle kunna kosta kring 10-20 tusen kronor. Jag skulle säga att värdet på varje bostad ökar med MINST den summan från dag ett efter installationen.

Och precis motsatt effekt fås på de fastigheter som väljer att inte installera fiber – köpare vid kommande försäljningar kommer att fråga ”jag har hört att det finns fiber i området, har man installerat detta?” Är svaret då nej så drar det ner värdet på bostaden med, enligt min bedömning, avsevärt mycket mer än själva installationskostnaden. Vi har redan sett flera sådana negativa reaktioner… där vissa ägare inte insett fördelarna med fiberinstallationen.

Orust Sparbank är positiva till att lämna ett blancolån (lån utan säkerhet) för anslutningsavgiften efter sedvanlig kreditprövning. De erbjuder en mycket förmånlig ränta, rörlig bolåneränta plus 0,75%.
Banken lämnar detta förmånliga lån eftersom de ser värdeökningen i din fastighet som mycket större än anslutningsavgiften.

Varför skall jag ansluta mig när mitt mobila bredband / ADSL fungerar så bra?
Det befintliga kopparnätet är dyrt att underhålla och kommer på sikt att avvecklas. Via fiberanslutningen kommer du få en betydligt snabbare internetanslutning samt möjlighet till högupplöst TV och fast telefoni som är okänsliga för atmosfäriska störningar.

Mobilt bredband kommer bara att vara ett komplement till fiber. Kapaciteten i mobilmasterna delas mellan alla som använder dem. För att få ”tillräckligt” bra kapacitet behövs en mast varje kilometer och minst var tredje mast behöver vara ”fibrerad” för att klara av behovet.

Kommer jag att kunna ansluta mig senare?
Se sidan Bli medlem

Hur känslig är husets utrustning (mediakonverter, modem, router, telefonadapter etc,) för fukt- och temperaturvariationer?
Detta med tanke på att en stor del av hushållen i området utgörs av sommarstugor vilka kanske inte är uppvärmda på vintern.
Utrustningen ska stå frostfritt när den används. Som all elektronik ska man inte starta utrustning där kondens finns, så en rekommendation om man kommer till ett utkylt hus är att inte starta utrustning förrän kondens är bortventilerad. Alltså, utrustningen kan stå avstängd i frostgrader, men bör inte användas i frostgrader.

Ordlista
Fiber                                  En optisk fiber är gjord av glas som överför ljus på samma sätt som kopparledningar överför elektricitet. Ljus i stället för elektriska signaler ger mycket stor hastighet, kapacitet och störningsfri överföring.
Nod Föreningens central/knutpunkt i fibernätet. I noden kopplas nätet samman med stamnät till omvärlden.
Kopplingsskåp Förgreningspunkt till en grupp fastigheter i nätet.
Anslutningsbox Monteras utvändigt på huset för anslutning av fibern.
Mediaomvandlare Monteras invändigt i huset. Omvandlar informationen från ljus till elektricitet och vice versa.
Smartbox Innehåller en trådlös router för datorerna och har utgångar för telefoner och TV-apparater.
Systemleverantör Tjänsteföretaget som utformar och hjälper till med byggnationen av fibernätet.
Kommunikationsoperatör                      Förser noder och fastigheter med utrustning för kommunikationen och ljussätter nätet.
Tjänsteleverantör Levererar bredband, telefoni och TV-kanaler i nätet. Samma företag kan vara kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör.