Årsstämma 2021: ny ordförande och stadgeändring

Årets stämma kunde hållas inomhus i den för dagen corona-glest möblerade föreningslokalen i Stenshult. Vid stämman valdes Thomas Lind till ny ordförande i föreningen och avgående ordföranden Jan-Eric Fernlöf avtackades. Ny styrelseledamot är Orvar Hemmings, Stillingsön.

Stämman antog styrelsens förslag till stadgeändringar utom på en punkt: förslaget till ändrad formulering vad gäller antal och typ av revisorer avslogs. Den gamla formuleringen kvarstår. Stämman beslutade också att införa en ny avgift för medlem som väljer att lämna föreningen utan att medlemskapet överlåtes till ny fastighetsägare. Årsmötet fastställde balans- och resultatrapporterna för år 2020 och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. / Styrelsen

Stämma i Stenshult den 30 juni

Årsstämman 2021 kommer att hållas i Stenshults föreningslokal den 30 juni kl 19:00. Styrelsen gläder sig åt att stämman också i år kan hållas som ett möte på plats och har därför vidtagit en rad åtgärder för att undvika risk för smittspridning, enligt Folkhälsomyndighetens regler. Vi kommer alltså att vara inomhus - förutsatt att vi inte blir fler än fyrtio personer. Vi placerar stolarna med minst en meters avstånd åt alla håll. Om vi blir fler än fyrtio flyttar vi ut stämman och håller den på gården utanför lokalen.

Men vi vill gärna att endast en person per hushåll deltar i stämman i år. Det är också möjligt för en närvarande medlem att företräda upp till fem andra medlemmar via fullmakt. Registrering av närvaro och fullmaktsinnehav sker vid ingången. Handsprit och munskydd finns tillgängligt.

Så, som ni förstår: Glöm inte att hålla avstånd! Tänk särskilt på det om det blir köbildningen vid ingången. Vi vill gärna att ni använder munskydd vid in- och utpassering. Tänk på att den närvarande personen från ett hushåll ska vara registrerad medlem - eller ha fullmakt. Och ta med regnskydd om det ser ut att behövas.

Alla möteshandlingar finns på Min Fibersida https://minfibersida.se/ Logga in med din e-post och lösenord! Och varmt välkomna! /Styrelsen i Myckleby fiberförening

Årets stämma: 30 juni kl 19:00

Styrelsen har nu fastställt tidpunkt för årets stämma: den hålls 30 juni klockan 19:00. Vi återkommer om hur och var den ska genomföras, när vi kan göra en bättre bedömning av smittorisken med hänsyn till pandemin. Men den blir alltså av den sista juni. Välkomna – vare sig det blir ett digitalt eller fysiskt möte! /Styrelsen  

Till alla som har gruppavtal

OBS: Du som har gruppavtal (GA) ska INTE betala någon månadsavgift för eventuella s.k. Tvillingabonnemang. Telia har en tjänst de kallar Tvillingabonnemang som innebär att man kan köpa en extra TV-box (den runda svarta lådan) om man har mer än en TV apparat. Själva TV-boxen får man betala själv, och man kan behöva kontakta Telia för att aktivera den. MEN: vårt gruppavtal innebär att man INTE ska betala någon månadsavgift för sådana Tvillingabonnemang. Detta gäller för 1- 4 sådana Tvillingabonnemang. Man kan alltså ha upp till fem (5) TV apparater inkopplade på detta vis. Minst en av våra medlemmar har fått meddelande från Telia om att de tänker börja ta betalt (129 kr/mån) för Tvillingabonnemangen. Men det gäller alltså inte oss. Bortse ifrån ett sådant meddelande ifall ni får det. Kontakta någon i styrelsen om du får problem. / Styrelsen

GOD FORTSÄTTNING!

Nu ser vi se fram emot ett gott nytt 2021 – med hela vårt fibernät utbyggt. Samtliga medlemmar har nu fått tillgång till nätet. Och de segdragna problemen med de nya gruppavtalen löstes lyckligtvis – så vitt vi vet - i tid före jul. Hoppas alltså att ni har glädje av bredbandets alla tjänster såväl på helgerna som under mer coronarelaterad tid på hemmaplan! /Styrelsen

Gruppavtalet: det mesta klart – men kolla!

Telia uppger nu att gruppavtalet fungerar – i princip. De har gått igenom samtliga berörda, både nya medlemmar och alla som har upp- eller nedgraderat sina TV-paket. Nu finns alla avtal på plats och vid kontakt med Telias kundtjänst skall alltså inga konstiga frågor om avtal mm dyka upp.

Tyvärr kvarstår problemen för några få - och är du en av dem kommer du att bli uppringd av Telia för att få problemet löst. MEN för att vi skall vara helt säkra på att allt fungerar är det viktigt att även du - som av någon anledning ännu inte kunnat verifiera att du har de tjänster du skall ha - gör detta! (Se detaljer längre ner.) OM du har problem med gruppavtalet och vi inte redan har kontakt om detta är det viktigt att du hör av dig till oss på felanmalan@mycklebyfiber.se.  Vi vill alltså försäkra oss om att alla våra medlemmar verkligen har fått de tjänster de begärt och att de fungerar som de ska. Vi släpper den frågan först när ingen längre rapporterar in fortsatta problem. 

För dig med nytt gruppavtal kommer Telia nu att ha gjort aktiveringen åt dig, om du inte redan tidigare gjort den. Men vi vill att du kontrollerar både att du har rätt hastighet och rätt kanalpaket. Har du inte fått det så ringer du Kundtjänst. Löser dom inte problemet så mailar du som hittills på felanmalan@mycklebyfiber.se (glöm inte att uppge namn OCH adress). Har du inte fått koderna till TV-boxen via mail eller SMS så finns de på Mitt Telia. Du kan också kontakta Kundtjänst. Om du händelsevis har kvar ett abonnemang på fast telefon eller bredband så missa inte att säga upp det via Kundtjänst. Om du vill portera en fast telefon till bredbandstelefon så kontaktar du Kundtjänst eller testar via aktiveringssidan https://www.telia.se/privat/bredband/kollektiva-tjanster (OBS att en portering normalt tar ett antal dagar).

För dig som har beställt en uppgradering till STOR – kontrollera att du har rätt kanaler. Har du inte det så ringer du kundtjänst. Löser de inte problemet så mailar du som hittills på felanmalan@mycklebyfiber.se (glöm inte att uppge namn OCH adress).

För dig som beställt en nedgradering till LAGOM – här vet vi att någon eller några fortfarande har kvar STOR och då gäller att bara se glad ut så länge det varar. Du kommer INTE att behöva betala för annat än LAGOM.

OBS också att det är viktigt att även du som inte har tillgång till TV-boxen ändå gör en verifiering (att du har fått rätt tjänster) via Telia Play . Har du ett nytt gruppavtal ska du också kolla via Telia Play att din aktivering är klar, dvs att du fått tillgång till TV-koderna.

Om vi inte hör något så betraktar vi ditt abonnemang som klart. Alla frågor om betalning mm återkommer vi med information om. Den faktura du hittills fått avser kvartal ett 2021. Vänliga hälsningar/Styrelsen

Nej tyvärr: allt funkar inte än med Telias GA

Vi kan tyvärr fortfarande konstatera att - trots alla löften från Telia - så verkar inte alla gruppavtal fungera som de ska. Hur många som är berörda vet vi inte än, men vi nöjer oss förstås inte förrän alla har fått sina tjänster enligt avtal. Just nu gör vi allt för att få Telia att lösa de akuta problemen. Vi får återkomma med besked om hur ni som är berörda av problemen ska kompenseras. / Vi beklagar alla olägenheter! Styrelsen

Gruppavtalen: nu ska allt vara klart för alla

Telia har nu manuellt gått igenom alla våra gruppavtal och meddelar att alla är klara. Visa av erfarenheten ber vi dig kontrollera att du verkligen har rätt tjänst - och att du hör av dig föreningen OM du inte har det på felanmalan@mycklebyfiber.se. För dig som tidigare haft gruppavtal gäller det att kontrollera att du har rätt kanaler och att via bredbandskollen.se verifiera att du har ca 250/250 Mbit/s.

För dig som har ett nytt, och alltså inte tidigare haft ett, gruppavtal gäller följande:

  • Anslut router, om du inte redan gjort det, vänta tio minuter och kontrollera sedan att du kan surfa
  • Anslut TV-boxen om du inte redan gjort det
  • Har du tidigare lyckats med aktivering och fått koder bör du nu kunna titta på TV. Fungerar inte detta gör om din aktivering, endera via websidan https://www.telia.se/privat/bredband/kollektiva-tjanster eller genom att ringa kundtjänst på 020-202070.
  • Har du inte tidigare aktiverat dina tjänster gör det enligt ovan. OBS att om du inte är på plats bör du kunna aktivera tjänsterna från vilken dator som helst.
  • Och ett sista OBS – innan du kan aktivera ditt GA måste eventuell annan bredbandstjänst vara uppsagd och borttagen.

Trevlig helg/ Styrelsen

Fortfarande problem med Telias gruppavtal

Trots Telias kontroller och löften har många av våra medlemmar tyvärr fortfarande inte möjlighet att få TV:n att fungera. Uppgraderingen till Stor har tydligen inte fungerat i praktiken – trots att det har sett korrekt ut på aktiveringssidan när vi har gjort våra kontroller. Däremot syns det på Mitt Telia att man fortfarande ligger kvar på Lagom. För dem som har nytt gruppavtal har det också sett korrekt ut på aktiveringssidan trots att tjänsten inte fungerar för dem som har valt Stor och inte heller för alla som har valt Lagom. Vi har idag varit i kontakt med berörd chef på Telia men tyvärr fått besked om att de inte kan ta sig an problemet förrän personal finns tillgänglig – på måndag. Det innebär också att det antagligen inte lönar sig att kontakta Kundtjänst under helgen. Vi återkommer så fort vi vet mer.

Vänliga hälsningar, Thomas Lind för Myckleby Fiberförening Ek. F. www.mycklebyfiber.se thomas.lind@mycklebyfiber.se Mobil:  +4670-575 3761

Äntligen – nu fungerar vårt GA för alla

Telia meddelar nu att samtliga GA-innehavare – äntligen - har fått tillgång till hela utbudet. Nu ska allt alltså fungera för alla, både nytillkomna och gamla GA-innehavare. Se fliken Gruppavtal på hemsidan för tips om hur du kommer igång! Tack för ert tålamod och trevlig helg!/Styrelsen