Årsstämma i Myckleby fiberförening

Protokollet från mötet hittar du i listan till höger!

söndagen 19 juni 2022, kl. 16:00
Lokal: Stenshults föreningslokal (https://stenshultsforeningslokal.se/)


Medlemmar i Myckleby fiberförening kallas nu till årets stämma som kommer att hållas i Stenshults föreningslokal den 19 juni klockan 16:00. Vi gläder oss särskilt åt att kunna hälsa ett antal nytillkomna medlemmar välkomna till föreningen och stämman.
Vi är också glada över att stämman återigen kan hållas på plats och den här gången
utan tvingande restriktioner på grund av pandemin. Däremot har vi valt en rymlig möteslokal för att ge deltagare som så önskar möjlighet att hålla rimligt avstånd. Det är också möjligt för en närvarande medlem att via fullmakt företräda en annan medlem som vill utöva sin rösträtt.

Registrering av närvaro och fullmaktsinnehav sker vid ingången.

Varmt välkomna!
Styrelsen i Myckleby fiberförening