Bli medlem

Föreningen har nu färdigställt det planerade nätet och tagit det i drift.
Men det finns fortfarande möjlighet att ansluta nya fastigheter till vårt nät.

För att få fiber måste du vara medlem i föreningen. Du ansöker om medlemskap genom att registrera dig som fastighetsägare på https://www.minfibersida.se:444 genom att först klicka på knappen ”Klicka här för att logga in” och därefter på ”Ansök om medlemskap i fiberförening”. Välj sedan Myckleby Fiber i listan över föreningar och fyll i alla uppgifter.

Kostnaden för nytillkommande medlemmar bestäms till stor del av de faktiska kostnaderna för material, inkoppling och inte minst grävning fram till tomtgräns när detta krävs. Kostnaden kan därför variera. För att minska kostnaderna strävar vi efter att göra flera nya anslutningar på samma gång, men ingen fastighet ska behöva vänta mer än fyra månader på att anslutas. Kostnaden för en ny medlem, inklusive insats, blir i praktiken oftast mellan 30 000 och 35 000 kronor. En bedömning görs i varje enskilt fall och du får alltid ett kostnadsförslag i samband med avtalet.

För att ha glädje av sin fiberanslutning krävs att man abonnerar på en tjänst. Först och främst handlar det om en bredbandstjänst. Utöver den kan man sedan addera andra tjänster som TV och bredbandstelefon. Föreningen tillhandahåller ett fördelaktigt gruppavtal, se fliken Gruppavtal, men man kan själv också välja mellan många olika leverantörer och beställa tjänster via websidan  www.zmarket.se (där man väljer man ”Bohuslän Fiber” för att få fram relevant utbud).

Föreningen förbehåller sig rätten att neka medlemskap om styrelsen bedömer att anslutningen står i strid med föreningens intressen.

Endast personer och företag som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde kan bli medlemmar. Se sidan Verksamhetsområde för att kontrollera ifall er fastighet ligger inom vårt område.

Välkomna att höra av er på info@mycklebyfiber.se om ni har frågor!