Annorlunda årsstämma

I styrelsen gör vi redan nu bedömningen att föreningens årsmöte med stor sannolikhet inte kan hållas på vanligt sätt på grund av corona-pandemin. Vi överväger därför flera andra möjligheter att genomföra stämman, om möjligt före halvårsskiftet. Beslut kommer under maj månad.

I maj tar vi också ett nytt stort steg för att färdigställa hela vårt fibernät. Just nu pågår det mer administrativa arbetet med att betala ut markintrångsersättningar enligt beslut av Lantmäteriet, men i maj kommer vi att kunna kontakta berörda markägare och hushåll för att också sätta igång med grävningen för fibern. Det ser vi fram emot!

Hoppas att ni alla klarar er bra i denna ovanliga tid! / Styrelsen