Frågor & Svar

En liten sammanställning av vanliga frågor och svar.

Om ni saknar någon fråga kan ni skicka den till info@mycklebyfiber.se så fyller vi på sidan.

Varför fiber?

Det pågår en nedmontering av olönsamma kopparnät runt om i Sverige och de mobila lösningarna når inte ut till landsbygen. Stabiliteten och räckvidden för mobila bredbandslösningar är otillfredsställande. Där det idag inte finns täckning för vanlig mobiltelefoni är sannolikheten mycket låg att moderna mobila bredbandslösningar kommer att finnas inom de närmaste 10 åren.

Fibernät grävs ner i marken och är okänsliga för åskväder. Det innebär att med fiber finns ingen risk att en blixt leds in i huset av telefonledningen. Livslängden på fiberkablar är upp till 50 år. Genom att man i fiberföreningen lägger kanalisation (fiberkablar inuti rör), skapas möjlighet att förnya och expandera fiberkabeln. Detta gör fibernätet väldigt driftsäkert och ger möjlighet att möta alla framtida behov.

Fiberns kapacitet är oändlig – det är endast den tekniska utrustningen som används för att kommunicera via fibern som har begränsningar. Idag installeras standardutrustning som kan kommunicera i 1 Gbit per sekund (=1000 Mbit/s) till slutkund för tjänster såsom telefoni, TV och Internet.

Jämför med den vanligaste tekniken, ADSL, som har en maxhastighet på 60 Mbit/s (om man bor strax intill telestationen). I vårt område finns det fastigheter som inte kan få mer än 2 Mbit/s på grund av för dåliga kopparledningar, vanligast är 8-32 Mbit/s.

Utvecklingen på den tekniska sidan går raskt framåt och kapaciteten ökar ständigt. Även tjänsteutbudet håller på att utvecklas och inom kort kommer det att finnas helt nya tjänster för trygghet, vård och omsorg som väl finner sin plats i gruppen för bredbandstjänster.

Möjlighet att göra läxor och att studera på distans, att spela spel online utan avbrott och med liten tidsfördröjning (sk. lag) , att ha videosamtal med kompisar och att ladda ner filer och program med hög hastighet. Detta är sådant som barn och ungdomar tar för givet idag, men som haltar i vårt område.

Vad kommer det att kosta?

Vi har tagit beslut på att insatsen i föreningen skall vara max 18.000 kr. Men ju fler som ansluter sig ju lägre blir kostnaden per anslutning. Om man tittar på andra föreningar som gjort färdigt sina projekteringar, eller till och med redan avslutat projekten, så har den totala kostnaden per fastighet landat på mellan 10 000 och 20 000 kr. Det kan låta som mycket pengar, men om man betänker vad man kan spara genom ett kollektivt avtal med bredband, telefoni och TV, så har man snart sparat in kostnaden. Se en enkel kalkyl här: Kalkyl

Glöm inte att kalkylen jämför päron med lite lätt skämda äpplen, kvaliteten på tjänsterna blir så otroligt mycket högre med fiberanslutning.

Kommer en fiberanslutning att påverka värdet på min fastighet?

Officiell mäklarstatisitk saknas som verifierar att fiber ger fastigheten ett högre värde. Det finns dock gott om anekdotiska bevis för att så är fallet.

Magnus Mattiason registrerad fastighetsmäklarare och verksam vid SkandiaMäklarna har också på direkt fråga från en fiberförening valt att ge följande svar:

I min roll som mäklare sedan 20 år tillbaka så kan jag nog inte överdriva för mycket när jag säger att en villa med fiberinstallation är betydligt mer efterfrågad än om den inte har motsvarande investering. Du nämnde att det preliminärt skulle kunna kosta kring 10-20 tusen kronor. Jag skulle säga att värdet på varje bostad ökar med MINST den summan från dag ett efter installationen.

Och precis motsatt effekt fås på de fastigheter som väljer att inte installera fiber – köpare vid kommande försäljningar kommer att fråga "jag har hört att det finns fiber i området, har man installerat detta?" Är svaret då nej så drar det ner värdet på bostaden med, enligt min bedömning, avsevärt mycket mer än själva installationskostnaden. Vi har redan sett flera sådana negativa reaktioner… där vissa ägare inte insett fördelarna med fiberinstallationen.

Vi har fått ett glädjande besked från Orust Sparbank rörande finansiering av fiberanslutning!
De är positiva till att lämna ett blancolån (lån utan säkerhet) för anslutningsavgiften efter sedvanlig kreditprövning. De erbjuder en mycket förmånlig ränta, rörlig bolåneränta plus 0,75%.
Idag, 2014-11-11, skulle det bli 2,97% .

Banken lämnar detta förmånliga lån eftersom de ser värdeökningen i din fastighet som mycket större än anslutningsavgiften.

Med en amortering på 500:- per månad resulterar det i att man betalt hela sin fiberanslutning på drygt 3 år, vid ett lån på 20.000:-. Sedan är banken helt öppen för att göra individuella lösningar som till exempel att inkludera anslutningslånet i övriga bolån hos banken.

Varför skall jag ansluta mig när mitt befintliga ADSL / mobila bredband fungerar så bra?

Det befintliga kopparnätet är dyrt att underhålla och kommer på sikt att avvecklas. Via fiberanslutningen kommer du få en betydligt snabbare internetanslutning samt möjlighet till högupplöst TV och fast telefoni som är okänsliga för atmosfäriska störningar.

Mobilt bredband kommer bara att vara ett komplement till fiber. Kapaciteten i mobilmasterna delas mellan alla som använder dem. För att få "tillräckligt" bra kapacitet behövs en mast varje kilometer och minst var tredje mast behöver vara "fibrerad" för att klara av behovet.

Kommer jag att kunna ansluta mig senare?

Ja, möjlighet kommer att finnas att ansluta sig senare men till en avsevärt högre kostnad.
Länsstyrelsens bidrag på 40% totalkostnaden för en anslutning är inte möjliga att få vid en senare anslutning.

Enkelt uttryckt: du får vid en senare anslutning betala den totala kostnaden för föreningen att ansluta din fastighet.

Det här låter bra. Hur gör jag för att bli medlem?

Ansök om att bli medlem i föreningen. Se vår medlemssida. Medlemskapet visar att du är intresserad av att ansluta din fastighet till fibernätet men är inte en bindande anmälan. En bindande beställning kommer därefter kunna göras separat efter beslut om projektets genomförande.

"Det är ingen idé för mig, mitt hus ligger så långt ut i markerna att jag aldrig kommer att få någon fiber!"

Går du med och man beslutar om start, så är du garanterad att få en anslutning. Och återigen, det blir väldigt dyrt att ansluta sig senare om huset ligger avsides. När vi bygger nätet kommer alla solidariskt att få betala samma anslutningsavgift.

Jag vill vänta lite och se vad som händer.

Det är viktigt att du anmäler dig nu. För att projektet skall kunna genomföras behöver vi fler medlemmar. Att avvakta för att se hur det hela utvecklas är inget som kommer att driva projektet framåt. Det kan i värsta fall leda till att projektet inte kan genomföras trots att det egentligen finns ett tillräckligt stort intresse. Så om du tycker detta är intressant anmäl dig nu!

Ska man betala ny avgift nu för 2015. När, hur?

Ja, alla som inte betalt medlemsavgift från november 2014 och senare skall betala ny medlemsavgift för 2015. Det kommer troligtvis att bli i samband med första delbetalningen av insatsen alternativt i samband med årsstämman.

När bestäms vem som skall vara leverantör av tjänsterna?

Upphandling av kommunikationsoperatör (KO) och tjänsteleverantör (TL) kommer troligtvis att göras under våren/sommaren.

Vad kommer "den egna utrustningen", dvs modem, router batteribackup etc.,  att kosta?

Behov av egen utrustning och i så fall kostnad för denna kan delvis komma att bero på val av KO/TL men generellt sett brukar den aktiva utrustningen (dvs modem/router/TV-decoder) ingå i paketet och kostar i så fall inte något extra. Om man vill ha något utöver standard (där troligtvis batteribackup ingår samt om man vill ha utrustning för extra TV-apparater t.ex.) tillkommer givetvis kostnad för detta.

När beräknas grävningen komma igång?

Tidplanen styrs ju till viss del av när vi får bidrag från länsstyrelsen och som det ser ut just nu så kommer de att ta beslut som tidigast efter sommaren. Förhoppningsvis får vi bidrag i första omgången och då är planen att vara igång med plöjning/grävning så fort som möjligt.

När beräknas systemet tas i drift?

Se föregående fråga. Vi kommer troligtvis inte att vara i drift förrän under våren/sommaren 2016 som tidigast som det nu ser ut med bidragsbeslutet.

Hur löper dialogen med berörda markägare?

Ambassadörerna är ute och skriver avtal med markägarna redan nu och planen är att ha dessa färdiga under våren.

Hur känslig är husets utrustning (mediakonverter, modem, router, telefonadapter etc,) för fukt- och temperaturvariationer? Detta med tanke på att en stor del av hushållen i området utgörs av sommarstugor vilka kanske inte är uppvärmda på vintern.

Utrustningen ska stå frostfritt när den används. Som all elektronik ska man inte starta utrustning där kondens finns, så en rekommendation om man kommer till ett utkylt hus är att inte starta utrustning förrän kondens är bortventilerad. Alltså, utrustningen kan stå avstängd i frostgrader, men bör inte användas i frostgrader.

I anslutningsavtalet står det att medlemmen skall bidra med en arbetsinsats - vad betyder det i klartext?

Skrivelsen har tillkommit i syfte att hålla nere kostnaderna för föreningen. Vi är ju en ekonomisk förening vilket betyder att varje medlem också äger sin andel och därmed vi alla också har ett delat ansvar för föreningen och dess verksamhet. Möjliga arbeten som vi kan komma att behöva hjälp med är att markera var kända ledningar och andra hinder finns eller bistå i att röja väg, ta ner stängsel och dylikt för att grävning skall vara möjligt. Många har redan spontant framfört intresse av att delta enligt ovan om inte annat så för att säkerställa att vi inte gräver på fel ställe eller fördärvar något i onödan. Styrelsen kommer att återkomma om och när behov av insatser kommer att finnas.

Ordlista
Fiber                                  En optisk fiber är gjord av glas som överför ljus på samma sätt som kopparledningar överför elektricitet. Ljus i stället för elektriska signaler ger mycket stor hastighet, kapacitet och störningsfri överföring.
Nod Föreningens central/knutpunkt i fibernätet. I noden kopplas nätet samman med stamnät till omvärlden.
Kopplingsskåp Förgreningspunkt till en grupp fastigheter i nätet.
Anslutningsbox Monteras utvändigt på huset för anslutning av fibern.
Mediaomvandlare Monteras invändigt i huset. Omvandlar informationen från ljus till elektricitet och vice versa.
Smartbox Innehåller en trådlös router för datorerna och har utgångar för telefoner och TV-apparater.
Systemleverantör Tjänsteföretaget som utformar och hjälper till med byggnationen av fibernätet.
Kommunikationsoperatör                      Förser noder och fastigheter med utrustning för kommunikationen och ljussätter nätet.
Tjänsteleverantör Levererar bredband, telefoni och TV-kanaler i nätet. Samma företag kan vara kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör.