Tyvärr – fortsatt trassel med GA

Tyvärr har Telia ännu inte lyckats lösa samtliga problem med det nya Gruppavtalet. Idag har det visat sig att de medlemmar som har beställt paketet Stor inte har fått tillgång till tjänsten som utlovat. Det gäller både dem som uppgraderat från Lagom och helt nya GA-innehavare. Telia försöker lösa problemet men törs ännu inte ange någon tidpunkt när det kan vara klart. Det är inte heller någon idé att ringa Kundtjänst i det här läget: så länge problemet inte är löst kan Kundtjänst inte göra någonting. Vi kan bara återigen beklaga dessa fullständigt oförutsedda problem och återkommer så snart vi vet mer. /Styrelsen  

Allt klart med GA: nu ska tjänsterna fungera för alla

Telia meddelar nu att problemen med vårt GA är lösta. Det innebär att alla som har tecknat nytt gruppavtal nu kan aktivera och använda sig av tjänsten. (Se tidigare information om hur du kommer igång, t.ex. under fliken Gruppavtal på hemsidan.) Du som har beställt upp- eller nedgraderingar (mellan Stor/ Lagom) behöver inte göra någonting – utöver att kolla att du har fått rätt kanaler. OM någon av er trots allt har problem ska ni så snart som möjligt ringa Telias Kundtjänst 020-202070. Samtidigt vill vi gärna att du skickar ett kort meddelande till oss, så att vi kan bevaka Telias hantering av frågan också i fortsättningen. Skriv bara ett kort mejl -  till  felanmalan@mycklebyfiber.se

OBS: FEL förfallodatum på fakturan

Den faktura från Myckleby fiberförening som skickades ut på tisdagen har tyvärr fått helt fel förfallodatum. Rätt förfallodatum är – som tidigare meddelats – 2020-12-01. Det gäller alltså såväl nätavgift - för samtliga medlemmar - som avgiften för gruppavtalet för medlemmar med GA.

Du som betalar via autogiro behöver inte göra någonting: Betalningen kommer att ske 2020-12-01. Du som betalar räkningen på annat sätt kan hjälpa föreningen genom att betala 2020-12-01 trots att tryckfelsnisse var framme på fakturan. Föreningen behöver betala sin faktura till Telia i början av december så ifall du inte betalar innan 2020-12-01 så bidrar du till att sätta föreningen i likviditetsknipa. Vi beklagar trasslet och hoppas att du kan hjälpa till utan alltför stora problem! /Styrelsen

Ny tid för faktura

Fakturan som skulle ha skickats i månadsskiftet oktober/november kommer nu att skickas ut onsdag 2020-11-11 - med ordinarie betalningsdag 2020-12-01.

Orsaken till förseningen är det strul som Telia tyvärr har orsakat i samband med omläggningen till det nya gruppavtalet.  

Problemen vid omläggningen innebär också att vi inte kan genomföra alla kommande justeringar på den faktura som kommer nu. Det beror helt enkelt på att vi fortfarande inte vet när omläggningen verkligen kommer att vara genomförd för samtliga medlemmar.

Fakturan som kommer nu avser perioden 2021-01-01 - 2021-03-31 och kommer i princip att vara baserad på de nya priserna för gruppavtalet som gäller fr o m 2020-11-01. Ifall du bytt från Lagom till Stor eller tvärtom, eller ifall du är ny i gruppavtalet så skall din faktura avspegla det. Det som INTE kommer med är den kreditering / debitering som behöver göras med tanke på att priset justerats för årets två sista månader (2020-11-01 - 2020-12-31). Denna justering kommer att komma som ett avdrag/tillägg på nästa faktura.

Fakturor kommer precis som tidigare att sändas på det vis du själv valt, e-post eller vanligt pappersbrev. Faktura kommer även att finnas tillgänglig på https://minfibersida.se/. Det är bra om du i god tid kontrollerar din faktura på Min Fibersida, så att vi har möjlighet att justera denna om den skulle innehålla något fel.

Hoppas att det går bra så här också! /Styrelsen

Ny tidpunkt för start av det nya Gruppavtalet

Vi har nu fått besked från Telia om att de nya gruppavtalet inte kommer att kopplas in förrän tidigast i mitten av november. Troligt datum för inkoppling av TV-paket Lagom är 17/11 och för TV-paket Stor den 19/11. Vi beklagar dröjsmålet och återkommer med exakt tidpunkt när det blir dags.

Orsaken till att Telia inte har kunnat hålla det datum man utlovat beror, enligt Telia, på ett nytt IT-system där man inte kunnat registrera våra avtal som planerat.

För dig som idag har ett aktivt gruppavtal betyder detta att dina tjänster fortsätter att vara aktiva. Du behöver alltså inget göra. Dock påverkas du som har beställt upp- eller nedgradering, dvs Lagom till Stor eller Stor till Lagom: det blir alltså försenat.

För dig som har beställt ett nytt gruppavtal betyder detta att ditt nya gruppavtal inte kommer att gå att aktivera förrän tidigast de datum som angivits ovan. Vi kommer att göra ett speciellt utskick via e-post till dig som beställt ett nytt gruppavtal för att beskriva vilka alternativ du kan ha fram till inkopplingsdatum.

Vi beklagar och tackar för ert tålamod! / Styrelsen

Problem för Telia med nya gruppavtalet

TYVÄRR har många av våra medlemmar fått problem med det nya gruppavtalet. Problemen felanmäldes i måndags morse och Telia felsöker för fullt. Det är alltså inte någon idé att ringa Kundtjänst just nu. Det kan inte göra någonting förrän felet är åtgärdat.

Problemen drabbar i första hand de medlemmar som nu skulle starta sitt gruppavtal, men berör också dem som har begärt ändring till TV Stor eller TV Lagom. För nya GA-medlemmar går det, enligt uppgift, att surfa men inte att aktivera tjänsten, vilket krävs för att få tillgång till koderna för att starta TV-boxen. För dem som upp- eller nedgraderar ligger den gamla tjänsten kvar.

Vi beklagar- och återkommer så snart vi har ny information.

Styrelsen

HURRA!

Nu är hela nätet klart! Alla medlemmar (utom ett par helt nytillkomna) är nu inkopplade. Stort tack till er som har fått vänta på bredbandet till följd av tidskrävande processer kring markfrågorna. Nu gläds vi med er!

VARNING

Vår grannförening Högås Fiber varnar för en falsk telefonförsäljare som ringer runt till medlemmarna och påstår att föreningen är såld och att man måste teckna nya avtal om man vill ha kvar tjänsterna i fibern. Detta är helt fel. Vi ber er därför att försäkra er om att all liknande information om vårt nät eller vårt GA-avtal verkligen har Myckleby Fiberförening som avsändare. Låt er inte luras!

Stort intresse för GA-avtal

Vårt nya GA-avtal med Telia har mötts av stort intresse bland medlemmarna. För nytillkomna blir starten för det nya utbudet den 2 november. För er andra kommer tjänsten att flyta på som vanligt. Se mer om avtalet i separat flik.

VIKTIG INFO till dig som ännu inte svarat på brevutskick om nytt gruppavtal

OBS att detta enbart berör dig som redan har eller som anmält intresse att teckna fortsatt eller nytt gruppavtal (och ännu inte skickat in svar).  

Fortfarande saknar vi ett stort antal svar på vårt brev och har därför bestämt att vi flyttar fram slutdatum. Vi kommer nu att skicka in de fastigheter vi fått in till Telia fredag den 25 september. Du som inte har svarat får alltså en ny chans. Men vi måste få in ditt påskrivna avtal senast nu på torsdag den 24 september.

Har du idag ett avtal som du vill behålla, och vi inte hör något från dig, så kommer detta att stängas av när vi driftsätter de nya avtalen vi fått in.

Har du frågor kring anmälan, saknar anmälningsblanketten eller något annat, måste du höra av dig till oss omgående på info@mycklebyfiber.se.

För dig som bor utomlands, har varit på resande fot mm och som vi mejlledes haft kontakt med, har vi noterat dina önskemål och du behöver inte göra något annat än det vi kommit överens om, dvs skicka in det underskrivna avtalet så snart du kan.

Information om avtalet finns i det utskickade brevet och på föreningens hemsida.

Med vänlig hälsning

Styrelsen