Anslutna fastigheter

Fastighetsbeteckning
Allmag 1:4
Allmag 1:5
Allmag 1:7
Allmag 1:8
Allmag 1:9
Allmag 1:10
Allmag 1:11
Allmag 1:12
Allmag 1:14
Allmag 1:16
Allmag 1:17
Allmag 1:20
Allmag 1:21
Allmag 2:7
Allmag 2:14
Allmag 2:20
Allmag 2:21
Allmag 2:23
Allmag 2:29
Allmag 2:30
Allmag 2:32
Allmag 2:35
Allmag 3:1
Angrimseröd 1:17
Angrimseröd 1:25
Angrimseröd 1:26
Angrimseröd 1:27
Angrimseröd 1:33
Angrimseröd 1:42
Angrimseröd 1:43
Assmunderöd 1:19
Assmunderöd 1:25
Assmunderöd 1:27
Assmunderöd 1:28
Bogane 1:3
Bogane 1:5
Bogane 1:12
Bogane 1:14
Bogane 1:15
Bogane 1:16
Bogane 1:17
Bogane 1:18
Bogane 1:21
Bogane 1:23
Bogane 1:24
Bogane 1:26
Bogane 1:28
Bogane 1:29
Bogane 2:2
Bogane 2:4
Bogane 2:5
Buvenäs 1:2
Buvenäs 1:4
Buvenäs 1:6
Buvenäs 1:9
Buvenäs 1:10
Dalaberg 1:1
Goddalen 1:2
Goddalen 1:3
Goddalen 1:4, 1:7
Havberg 1:2
Hällene 1:7
Hällene 1:10
Hällene 1:11
Hällene 1:13
Hällene 1:14
Hällene 1:15
Hällene 1:17
Hällene 1:25
Hällene 1:26
Hällene 1:27
Hällene 1:28
Hällene 1:29
Hällene 1:32
Hällene 1:33
Kebo 1:10
Kebo 1:14
Kollungeröd 1:28
Kollungeröd 1:30
Kollungeröd 1:31
Kollungeröd 1:33
Kollungeröd 1:35
Kollungeröd 1:36
Kollungeröd 1:37
Kollungeröd 1:53
Kollungeröd 1:55
Kollungeröd 2:42
Krogane 3:5
Krogane 3:6
Krogeröd 1:2
Krogeröd 1:3
Krogeröd 1:4
Krogeröd 1:5
Krogeröd 1:7
Krogeröd 1:8
Krossekärr 1:6
Krossekärr 2:6
Krossekärr 2:8
Krossekärr 2:11
Krossekärr 2:12
Krossekärr 2:14
Krossekärr 2:15
Krossekärr 2:16
Krossekärr 2:17
Krossekärr 2:18
Krossekärr 2:19
Krossekärr 2:20
Krossekärr 2:22
Krossekärr 2:23
Krossekärr 2:24
Krossekärr 2:25
Kärr 1:17
Kärr 2:3
Kåröd 1:29
Kåröd 1:30
Kåröd 1:36
Kåröd 1:37
Kåröd 1:38
Kåröd 1:39
Kåröd 1:40
Kåröd 1:45
Kåröd 1:53
Kåröd 1:55
Kåröd 1:57
Kåröd 1:60
Kåröd 1:61
Kåröd 1:63
Kåröd 1:64
Kåröd 1:67
Kåröd 1:69
Kåröd 1:72
Kåröd 1:73
Kåröd 1:76
Kåröd 1:79
Kåröd 1:80
Kåröd 1:81
Kåröd 1:82
Kåröd 1:83
Kåröd 1:84
Kåröd 1:85
Kåröd 1:88
Kåröd 1:89
Kåröd 1:90
Kåröd 1:92
Kåröd 1:95
Kåröd 1:96
Kåröd 1:101
Kåröd 1:102
Kåröd 1:104
Kåröd 1:105
Kåröd 1:106
Kåröd 1:108
Kåröd 1:110
Kåröd 1:111
Kåröd 1:112
Kåröd 1:113
Kåröd 1:117
Kåröd 1:119
Kåröd 1:121
Kåröd 1:122
Kåröd 1:124
Kåröd 1:125
Kåröd 1:126
Kåröd 1:127
Kåröd 1:131
Kåröd 1:132
Kåröd 1:135
Kåröd 1:137
Kåröd 1:139
Kåröd 1:144
Kåröd 1:146
Kåröd 1:151
Kåröd 1:152
Kåröd 1:155
Kåröd 1:156
Kåröd 1:157
Kåröd 1:160
Kåröd 1:162
Kåröd 1:164
Kåröd 1:165
Kåröd 1:167
Kåröd 1:168
Kåröd 1:169
Kåröd 1:172
Kåröd 1:173
Kåröd 1:174
Kåröd 1:176
Kåröd 1:177
Kåröd 1:178
Kåröd 1:183
Kåröd 1:188
Kåröd 1:189
Kåröd 1:191
Kåröd 1:196
Kåröd 1:197
Kåröd 1:198
Kåröd 1:199
Kåröd 1:200
Kåröd 1:203
Kåröd 1:207
Kåröd 1:208
Kåröd 1:210
Kåröd 1:214
Kåröd 1:215
Kåröd 1:217
Kåröd 1:218
Kåröd 1:219
Kåröd 1:220
Kåröd 1:221
Kåröd 1:222
Kåröd 1:224
Kåröd 1:225
Kåröd 1:226
Kåröd 1:227
Kåröd 1:228
Kåröd 1:229
Kåröd 1:230
Kåröd 1:231
Kåröd 1:232
Kåröd 1:235
Kåröd 1:241
Kåröd 1:242
Kåröd 1:247
Kåröd 1:248
Kåröd 1:250
Kåröd 1:251
Kåröd 1:252
Kåröd 1:253
Kåröd 1:254
Kåröd 1:255
Kåröd 1:265
Kåröd 1:266
Kåröd 1:268
Kåröd 1:270
Myckleby-Backa 1:7
Myckleby-Berg 1:9
Myckleby-Berg 1:10
Myckleby-Berg 1:13
Myckleby-Berg 1:16
Myckleby-Berg 1:17
Myckleby-Berg 1:22
Myckleby-Berg 1:28
Myckleby-Björneröd 1:2
Myckleby-Björneröd 1:7
Myckleby-Björneröd 1:9
Myckleby-Björneröd 1:13
Myckleby-Björneröd 1:19
Myckleby-Björneröd 1:20
Myckleby-Björneröd 2:13
Myckleby-Björneröd 2:16
Myckleby-Björneröd 2:17
Myckleby-Björneröd 2:18
Myckleby-Bräcke 1:4
Myckleby-Bräcke 2:1
Myckleby-Bräcke 3:1
Myckleby-Gunneröd 1:6
Myckleby-Gunneröd 1:11
Myckleby-Hogen 1:8
Myckleby-Hogen 1:10
Myckleby-Hogen 1:17
Myckleby-Hogen 1:24
Myckleby-Hogen 1:27
Myckleby-Hogen 1:28
Myckleby-Hogen 1:29
Myckleby-Hogen 1:30
Myckleby-Hogen 1:31
Myckleby-Häröd 1:3
Myckleby-Häröd 1:4
Myckleby-Torp 1:7
Myckleby-Torp 1:13
Myckleby-Åker 1:5
Myckleby-Åker 1:20
Myckleby-Åker 1:22
Myckleby-Åker 1:28
Myckleby-Åker 1:29
Myckleby 1:4
Myckleby 2:3
Myckleby 2:17
Myckleby 2:34
Myckleby 2:35
Myckleby 2:39
Myckleby 2:45
Myckleby 2:46
Myckleby 2:47
Myckleby 2:48
Myckleby 2:50
Myckleby 2:51
Myckleby 2:53
Myckleby 2:55
Myckleby 2:56
Myckleby 3:8
Myckleby 3:35
Myckleby 3:39
Myckleby 3:40
Myckleby 3:63
Myckleby 3:69
Myckleby 3:72
Myckleby 3:76
Myckleby 3:77
Myckleby 3:78
Myckleby 3:79
Myckleby 3:80
Myckleby 3:81
Myckleby 3:82
Myckleby 3:83
Myckleby 3:88
Myckleby 4:2
Myckleby 5:1
Narveröd 1:10
Ottestala 1:13
Ottestala 1:23
Ottestala 1:26
Ottestala 1:27
Ottestala 1:30
Ottestala 1:31
Ottestala 1:32
Ottestala 2:6
Ottestala 2:9
Ottestala 2:11
Ottestala 2:12
Ottestala 2:13
Ottestala 3:1
Ottestala 3:3
Ottestala 3:4
Ottestala 3:5
Ottestala 3:7
Ottestala 3:8
Ottestala 3:9
Ottestala 3:11
Syltenäs 1:10
Totorp 1:1
Totorp 1:4
Öberg 1:5
Öberg 1:7
Öberg 1:8
Öberg 1:11
Öberg 1:18
Öberg 1:21
Öberg 1:27
Öberg 1:32
Öberg 1:35
Öberg 1:40
Öberg 1:42
Öberg 1:43
Öberg 1:46
Öberg 1:55
Öberg 1:57
Öberg 1:58
Öberg 1:61
Öberg 1:62
Öberg 1:63
Öberg 1:64
Öberg 1:65
Öberg 1:66
Öberg 1:67
Öberg 1:70
Öberg 1:71
Öberg 1:72
Öberg 1:73
Öberg 1:75
Öberg 1:76