Beställning av förläggning på egen tomt skickad

Din beställning av förläggning på egen tomt har skickats till Bjarne Rutgersson.