Beställning av förläggning på egen tomt från Bjarne Rutgersson

Beställningsformulär för förläggning på egen tomt från Bjarne Rutgersson

Förläggningen sker i första hand genom plöjning för att minimera markskador.
Djup: 20 – 60 cm
Övrig förläggning som är mer komplicerad t ex. murar, häckar, staket och andra hinder, diskuterar och löser vi på plats.

Återställning sker genom att vi kör över plöjfåran med banden/hjulen på minigrävaren. Spår kan finnas kvar, finjusteras av fastighetsägaren.

Att tänka på inför plöjning:

  • Alla hinder i marken skall vara markerade – inom det aktuella området för slangläggningen
  • Hinder i marken kan t ex vara: el, tele, kabel-tv, vatten, avlopp, dränering, dagvatten etc
  • Fastighetsägaren kontaktar http://www.ledningskollen.se och begär anvisning av respektive ledningsägare i god tid innan arbetet påbörjas. Hinder skall vara markerade med färg eller pinnar
  • Skulle olyckan vara framme, och vi skadar en ledning som inte är utmarkerad, debiteras fastighetsägaren eventuella kostnader

Markområdet där slangen ska förläggas ska vara fritt från hinder som kan vara i vägen för vårt arbete, t ex marksten, trädgårdsplattor, -prydnader, -redskap, byggmaterial, ställningar, bilar, leksaker etc. Detta gör fastighetsägaren innan start.

 

Priser inklusive moms:

Plöjning av slang

  • Etablering 935,00
  • Plöjning per meter 56,00
  • Grävning av grop, t ex start, skarv, hinder 625,00

Tilläggsarbete, timdebitering

  • Maskin + förare 869,00
  • Anläggningsarbete 450,00

Av arbetskostnaden på fiberdragning finns möjlighet till 30% ROT-avdrag (villkor för ROT-avdrag, se Skatteverkets hemsida)

För att kunna skicka beställning av förläggning krävs det är du är inloggad. Klicka på länken nedan.

Logga in