Ska du flytta?


OM DU SKA SÄLJA DITT HUS OCH ÄR ANSLUTEN TILL VÅRT FIBERNÄT

 – TÄNK PÅ ATT INFORMERA KÖPAREN OM:

 • Att du har en fiberanslutning via Myckleby Fiberförening.
 • Att du har avtal som har nätavgift, kvartals eller årsavgift.
 • Om du har ett gruppavtal: säkerställ att köparen är beredd att överta det. Se mer detaljer under fliken Gruppavtal.
 • Att Köparen övertar den inbetalda medlemsinsatsen.
 • Att Köparen skall anmäla sig för medlemskap i föreningen – se nedan, om så inte sker har du kvar betalningsansvaret för hela avtalsperioden.

KÖPAREN SKA:

 • Anmäla sig på https://www.minfibersida.se:444
 • Klicka på knappen ”Klicka här för att ansöka”
 • Välj Myckleby Fiber i listan med föreningar
 • Vara noga med att anmäla att hen ersätter en befintlig medlem.
 • Fylla i alla önskade uppgifter och skicka in.
 • Obs! Det är bara en person i hushållet som kan vara medlem.
 • När vi har fått ansökan om medlemskap skrivs ett anslutningsavtal.
 • Dessutom skrivs ett överlåtelseavtal som undertecknas av Säljaren, Köparen och Föreningen.

ÖVERLÅTELSE AV MEDLEMSKAP:
Den överlåtande medlemmen (den som skall flytta) är fullt ansvarig för alla utsända fakturor fram till dag för övergång av medlemskap (tillträdesdagen), även om ägarövergång av fastigheten sker innan detta. I sådant fall skall köpare och säljare sig emellan reglera kvartals eller årsavgifter. Se sidan Avgifter för mer information.

Föreningen tar ut en administrationsavgift på 1500 kr av köparen vid ägarbyte.

Överlåtelseavtal skall vara undertecknat och inskickat senast en vecka innan faktura sänds ut, för att överlåtelsen skall gälla från nästkommande period.

Först efter att föreningen fått avtalen i retur, kan medlemskapet övergå till den nya medlemmen (tillträdesdagen). Fram tills detta är den gamla medlemmen fortfarande fullt ansvarig för alla fakturerade avgifter. Medlemskapet i föreningen är INTE knutet till fastigheten utan är knutet till personen.