Kategoriarkiv: Uncategorized

OBS: FEL förfallodatum på fakturan

Den faktura från Myckleby fiberförening som skickades ut på tisdagen har tyvärr fått helt fel förfallodatum. Rätt förfallodatum är – som tidigare meddelats – 2020-12-01. Det gäller alltså såväl nätavgift - för samtliga medlemmar - som avgiften för gruppavtalet för medlemmar med GA.

Du som betalar via autogiro behöver inte göra någonting: Betalningen kommer att ske 2020-12-01. Du som betalar räkningen på annat sätt kan hjälpa föreningen genom att betala 2020-12-01 trots att tryckfelsnisse var framme på fakturan. Föreningen behöver betala sin faktura till Telia i början av december så ifall du inte betalar innan 2020-12-01 så bidrar du till att sätta föreningen i likviditetsknipa. Vi beklagar trasslet och hoppas att du kan hjälpa till utan alltför stora problem! /Styrelsen

Ny tid för faktura

Fakturan som skulle ha skickats i månadsskiftet oktober/november kommer nu att skickas ut onsdag 2020-11-11 - med ordinarie betalningsdag 2020-12-01.

Orsaken till förseningen är det strul som Telia tyvärr har orsakat i samband med omläggningen till det nya gruppavtalet.  

Problemen vid omläggningen innebär också att vi inte kan genomföra alla kommande justeringar på den faktura som kommer nu. Det beror helt enkelt på att vi fortfarande inte vet när omläggningen verkligen kommer att vara genomförd för samtliga medlemmar.

Fakturan som kommer nu avser perioden 2021-01-01 - 2021-03-31 och kommer i princip att vara baserad på de nya priserna för gruppavtalet som gäller fr o m 2020-11-01. Ifall du bytt från Lagom till Stor eller tvärtom, eller ifall du är ny i gruppavtalet så skall din faktura avspegla det. Det som INTE kommer med är den kreditering / debitering som behöver göras med tanke på att priset justerats för årets två sista månader (2020-11-01 - 2020-12-31). Denna justering kommer att komma som ett avdrag/tillägg på nästa faktura.

Fakturor kommer precis som tidigare att sändas på det vis du själv valt, e-post eller vanligt pappersbrev. Faktura kommer även att finnas tillgänglig på https://minfibersida.se/. Det är bra om du i god tid kontrollerar din faktura på Min Fibersida, så att vi har möjlighet att justera denna om den skulle innehålla något fel.

Hoppas att det går bra så här också! /Styrelsen

Ny tidpunkt för start av det nya Gruppavtalet

Vi har nu fått besked från Telia om att de nya gruppavtalet inte kommer att kopplas in förrän tidigast i mitten av november. Troligt datum för inkoppling av TV-paket Lagom är 17/11 och för TV-paket Stor den 19/11. Vi beklagar dröjsmålet och återkommer med exakt tidpunkt när det blir dags.

Orsaken till att Telia inte har kunnat hålla det datum man utlovat beror, enligt Telia, på ett nytt IT-system där man inte kunnat registrera våra avtal som planerat.

För dig som idag har ett aktivt gruppavtal betyder detta att dina tjänster fortsätter att vara aktiva. Du behöver alltså inget göra. Dock påverkas du som har beställt upp- eller nedgradering, dvs Lagom till Stor eller Stor till Lagom: det blir alltså försenat.

För dig som har beställt ett nytt gruppavtal betyder detta att ditt nya gruppavtal inte kommer att gå att aktivera förrän tidigast de datum som angivits ovan. Vi kommer att göra ett speciellt utskick via e-post till dig som beställt ett nytt gruppavtal för att beskriva vilka alternativ du kan ha fram till inkopplingsdatum.

Vi beklagar och tackar för ert tålamod! / Styrelsen

Problem för Telia med nya gruppavtalet

TYVÄRR har många av våra medlemmar fått problem med det nya gruppavtalet. Problemen felanmäldes i måndags morse och Telia felsöker för fullt. Det är alltså inte någon idé att ringa Kundtjänst just nu. Det kan inte göra någonting förrän felet är åtgärdat.

Problemen drabbar i första hand de medlemmar som nu skulle starta sitt gruppavtal, men berör också dem som har begärt ändring till TV Stor eller TV Lagom. För nya GA-medlemmar går det, enligt uppgift, att surfa men inte att aktivera tjänsten, vilket krävs för att få tillgång till koderna för att starta TV-boxen. För dem som upp- eller nedgraderar ligger den gamla tjänsten kvar.

Vi beklagar- och återkommer så snart vi har ny information.

Styrelsen

HURRA!

Nu är hela nätet klart! Alla medlemmar (utom ett par helt nytillkomna) är nu inkopplade. Stort tack till er som har fått vänta på bredbandet till följd av tidskrävande processer kring markfrågorna. Nu gläds vi med er!

VARNING

Vår grannförening Högås Fiber varnar för en falsk telefonförsäljare som ringer runt till medlemmarna och påstår att föreningen är såld och att man måste teckna nya avtal om man vill ha kvar tjänsterna i fibern. Detta är helt fel. Vi ber er därför att försäkra er om att all liknande information om vårt nät eller vårt GA-avtal verkligen har Myckleby Fiberförening som avsändare. Låt er inte luras!

Stort intresse för GA-avtal

Vårt nya GA-avtal med Telia har mötts av stort intresse bland medlemmarna. För nytillkomna blir starten för det nya utbudet den 2 november. För er andra kommer tjänsten att flyta på som vanligt. Se mer om avtalet i separat flik.

VIKTIG INFO till dig som ännu inte svarat på brevutskick om nytt gruppavtal

OBS att detta enbart berör dig som redan har eller som anmält intresse att teckna fortsatt eller nytt gruppavtal (och ännu inte skickat in svar).  

Fortfarande saknar vi ett stort antal svar på vårt brev och har därför bestämt att vi flyttar fram slutdatum. Vi kommer nu att skicka in de fastigheter vi fått in till Telia fredag den 25 september. Du som inte har svarat får alltså en ny chans. Men vi måste få in ditt påskrivna avtal senast nu på torsdag den 24 september.

Har du idag ett avtal som du vill behålla, och vi inte hör något från dig, så kommer detta att stängas av när vi driftsätter de nya avtalen vi fått in.

Har du frågor kring anmälan, saknar anmälningsblanketten eller något annat, måste du höra av dig till oss omgående på info@mycklebyfiber.se.

För dig som bor utomlands, har varit på resande fot mm och som vi mejlledes haft kontakt med, har vi noterat dina önskemål och du behöver inte göra något annat än det vi kommit överens om, dvs skicka in det underskrivna avtalet så snart du kan.

Information om avtalet finns i det utskickade brevet och på föreningens hemsida.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Klart med nytt Gruppavtal (GA) – till lägre pris

Vi har nu träffat ett nytt Gruppavtal (GA), som också i fortsättningen ger intresserade medlemmar ett rabatterat pris på surfkapacitet, ett stort antal TV-kanaler och bredbandstelefoni. Också denna gång är det Telia som vi kommit överens med - men nu till ett lägre pris.

Vi måste ändå få in ett undertecknat avtal från var och en som vill ha det nya avtalet. Observera att vi måste ha in ett påskrivet avtal också från dig som redan idag har gruppavtal, annars kommer din tjänst att stängas av. Vi skickar ut blanketter till alla som redan har avtal eller anmält intresse. I princip fortsätter den nuvarande tjänsten som förut tills det nya avtalet är klart och sätts i drift.

VAD ÄR NYTT OCH VAD ÄR SOM FÖRUT?

Det förmodligen mest intressanta är att priset är sänkt med 70 kr/mån, en ganska rejäl sänkning tycker vi. Detta betyder att du nu kommer att betala 349 kr/mån för paketet med TV-Lagom och 449 kr/mån för TV-Stor. TV-Stor är nu alltså bara 30 kr dyrare än vad Lagom var tidigare.

Som förut har vi som sagt två TV-paket att välja mellan, Lagom med f.n. 24 kanaler och Stor med f.n. 43 kanaler. Vill du se vilka kanaler som ingår går du in på https://www.telia.se/privat/tv. (Priser på Telias hemsida innefattar enbart TV-kanaler dvs inte bredband och telefoni)

Hastigheten på bredbandet höjs också något, från 250/100 Mbit/s idag till 250/250 Mbit/s. Detta kommer att märkas mest för dem som skickar mycket data. Att ladda ner kommer att fungera som förut.

Vi kommer också att för den som vill det, byta ut utrustningen med en ny router och en ny TV-box. Det nya med TV-boxen är att den kan ansluta till routern trådlöst. I övrigt är funktionen på routern och TV-boxen samma som förut. Att vi säger ”byta ut för den som vill” beror på att det kan vara enklast att avstå från att byta: det blir ju alltid ett antal saker som måste göras om i samband med ett byte och som kan krångla. Funktionen i sig blir egentligen inte annorlunda vid ett byte.

Det finns dock en sak som kan vara intressant för vissa. Vill man ha en extra TV-box så kan man nu få det i och med att den gamla fortsätter att fungera som förut. Det enda man i så fall behöver skaffa, utöver själva boxen, är ett tvillingabonnemang, vilket är gratis och kan beställas via Mitt Telia.

Slutligen och kanske inte minst viktigt för det, så kommer de som vill och behöver det, att få tillgång till tekniskt installationsstöd, först via telefon (020-202070), och om detta inte räcker, besök av en tekniker.

AVTALETS LÖPTID

Avtalet med Telia är löper till och med 2024–12-21 och har för föreningen en uppsägningstid på 6 månader. Avtalstiden stipulerar den tid under vilken våra priser står fast.  Görs inget förlängs avtalet med ett år i taget efter detta datum. 

AVTALETS BINDNINGSTID

Avtalet löper också med en bindningstid, dvs den tid under vilket avtalet inte går att avsluta. Du som medlem har i detta avtal en bindningstid på 36 månader. Uppsägningstiden mot föreningen för dig som medlem är 8 månader för att vi skall ha möjlighet att hinna administrera en eventuell uppsägning från en medlem.

Mer detaljer om faktiskt nytecknings-/omteckningsdatum, bindningstid och uppsägningstid finns i den detaljerade beskrivningen av tjänsten på vår hemsida.

VAD HÄNDER NU?

Vi kommer nu att skicka ut en avtalsblankett, denna information om tjänstens innehåll och den formella avtalstexten till alla de som nu har ett GA samt till dem som anmält intresse för att gå med eller avsluta sitt nuvarande avtal. På blanketten gör du ett val av vilket TV-paket du önskar eller sätter ett kryss i rutan att du inte önskar något GA, och skickar in blanketten till den adress som står på denna. OBS senaste svarsdatum - står på blanketten.

 OBS att detta gäller alla, även dig som har ett GA och vill behålla det. Får vi inte in ett påskrivet avtal kommer ditt befintliga avtal att avslutas. Orsaken är att avtalet har en bindningstid.

Du som har ett gruppavtal idag men som inte vill fortsätta med detta måste också skicka in ditt svar på blanketten så att vi vet att vi skall stänga av Dig. Avstängning kommer att verkställas någon gång under hösten, tidpunkt meddelas senare, och när så skett, kan du istället välja tjänster från Zmarket.se

Om du inte anmält intresse för ett GA men nu blir intresserad, skall du höra av dig till föreningen snarast på info@mycklebyfiber.se.

OBS Uteblivet eller sent svar innebär att man inte får något nytt gruppavtal eller att befintligt avtal avslutas.Kostnad för att nyteckna senare är ca 3500 kr och för att återfå befintligt gruppavtal ca 1000 kr.

VARFÖR TELIA?

Främsta skälet är att vi är nöjda med det Telia levererar och att de nu gör det till ett lägre pris. En annan väsentlig orsak är att det är svårt för andra företag att erbjuda lika bra rabatter, eftersom vår kommunikationsoperatör Zitius numera ingår i Telia. För den som av något skäl inte vill ha Telia som leverantör finns ju många andra att välja på i vårt nät.

ERBJUDANDET I SAMMANFATTNING

  • Bredband 250/250 Mbit/s
  • TV-paket Lagom eller Stor
  • Bredbandstelefoni (man betalar som nu för de samtal man ringer)
  • Avtalstid: ca 4 år, detaljer finns på hemsidan när avtalet är påskrivet
  • Bindningstid 36 månader (räknat från nytecknings-/omteckningsdatum)
  • Nytecknings-/Omteckningsdatum: (startdatum för dig som medlem) 2020-11-02.
  • Uppsägningstid 8 månader (före det datum man önskar avsluta tjänsten, se hemsidan)
  • Ny router och TV-box till de som önskar detta
  • Installationshjälp till de som önskar detta via 020-202070
  • Tillgång till Mitt Telia

All info om gruppavtalet finns på hemsidan och på Min Fibersida

All information om avtalet, inklusive när det börjar, slutar, hur det kan avslutas mm finns på föreningens hemsida mycklebyfiber.se (fliken Gruppavtal) samt på https://minfibersida.se.