Författararkiv: Mats Faxér

Nu kan du som ännu inte tecknat Gruppavtal göra detta före 15 mars

Alla i föreningen har inte valt gruppavtal, men de flesta, två av tre, har gjort det och vad vi känner till är alla som valt denna lösning nöjda med hur det fungerar. Föreningen kan ansluta nya gruppavtal två gånger om året och vi planerar nu att göra det till 1/4 respektive 1/10.

I gruppavtalet ingår telefon (samtalen betalar du själv), bredband 250 Mbit/s och TV (paket Lagom eller Stor). Leverantör till föreningen är f.n. Telia. Priset för gruppavtalet är 419 kr/mån med TV-paket Lagom och 519 kr/mån för Stor. Till detta kommer en engångskostnad på 3500 kr för utrustning (router, TV-box) och inkoppling. Kostnaden kan bli lägre om föreningen har medlem som önskar avsluta sitt befintliga GA.  Vill man köpa till andra saker som t.ex. andra TV-kanaler, fler TV-boxar (man kan ha 5 st) eller prisavtal för telefonin, så köper man detta själv direkt från Telia. Har du också din mobiltelefoni hos Telia så får du via erbjudandet Telia Life olika förmåner, som t.ex. fritt C More Standard och Mobilt bredband 20G/mån.

Är du intresserad av att ansluta dig till ett gruppavtal skall du anmäla intresse till

Thomas Lind, e-post: niloth@hotmail.se, tel 070-575 3761.

och vill du komma med nu i vår skall du höra av dig omgående, senast 2019-03-15.

Mvh

Styrelsen

Fakturering av nätavgift – årsvis

Som ni säkert vet betalar alla medlemmar nätavgift på 50 kr per månad (600 kr/år) per anslutning, oavsett om man har gruppavtal, valfri tjänsteleverantör eller om anslutningen är vilande. Nätavgiften används av föreningen till att täcka kostnader för drift och underhåll av nätet. Efter att vi beslutade på stämman att den årliga medlemsavgiften sätts till noll så kommer nätavgiften även att finansiera föreningens kostnader för administration.

För att minska antalet fakturor har styrelsen fattat beslut om att nätavgiften skall faktureras årsvis från och med 2019 för de som inte har gruppavtal. Detta innebär att de som inte har gruppavtal får en faktura från föreningen för hela 2019 på 600 kr som skall betalas i slutet av december 2018. För de som har gruppavtal faktureras nätavgiften även fortsättningsvis kvartalsvis.