månadsarkiv: juli 2020

Gruppavtal – är du intresserad?

De flesta av våra medlemmar har valt att teckna ett så kallat Gruppavtal (GA) för att få ett rabatterat pris på surfkapacitet, ett stort antal TV-kanaler och bredbandstelefoni. Den stora förtjänsten med GA är att priset för bredband och TV blir betydligt lägre än om man tecknar motsvarande var för sig. Bredbandstelefonin kan man säga att man får på köpet. Vi räknar med att även fortsättningsvis ha två olika TV-paket att välja mellan (idag Telias Lagom och Stor). Bredbandet blir troligen 250/250 Mbit/s.

Vårt nuvarande avtal löper ut i höst och vi har därför inlett förhandlingar såväl med vår nuvarande leverantör Telia som med andra tänkbara avtalsparter. Inför förhandlingarna behöver vi veta hur många GA vi kan räkna med. Vi behöver därför skaffa oss en välgrundad uppfattning om hur många av våra medlemmar, som inte redan har avtal, som kan vara intresserade. SÅ: Om du är intresserad av ett Gruppavtal - och inte redan har ett - ber vi dig skicka ett (inte bindande!) besked, senast den 31 juli, till Thomas Lind, thomas.lind@mycklebyfiber.se.

Du som redan har GA behöver alltså inte svara. Vi hör av oss igen, så fort vi vet mer om det nya avtalet!

En stämma i coronans år 2020 – utomhus

För att undvika smittspridning höll Myckleby fiberförening sin stämma utomhus i år. Ett tjugotal medlemmar var närvarande vid årsstämman den 24 juni i Allmagsgårdens trädgård, många med medhavda stolar som placerades på rekommenderat avstånd från varandra.

Mötesförhandlingarna genomfördes i stadgeenlig ordning. Stämman godkände styrelsens årsredovisning samt revisionsberättelsen för 2019, fastställde balansräkning och resultaträkning och godkände också styrelsens förslag till disposition av årets vinst.

Stämman gav också sitt stöd till styrelsens verksamhetsplan för innevarande år: däribland att slutföra utbyggnaden av nätet samt att omförhandla det gruppavtal som många medlemmar har. Styrelsen omvaldes och tackar för visat förtroende!