Månad: juni 2014

  • Rapport från årsmötet

    Det var ett femtiotal deltagare som trotsade det vackra vädret och samlades i Allmagsgården. Till ordförande för mötet valdes Bosse Olsson och Sten-Inge Kedbäck författade protokollet. Föreningen redovisar en vinst på 4.164 kr för det gångna året vilken fördes över till ny räkning. Revisorerna hade inga anmärkningar och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Jan-Eric Fernlöf omvaldes som […]

  • Över 200 medlemmar

    Hej på er, Ville bara meddela att föreningen nu har över 200 medlemsfastigheter (207 för att vara exakt) vilket är drygt 33% av fastigheterna i vårt område. Tack allihop för att ni hjälper till att övertyga grannar, släkt och vänner att bli medlemmar. Vi saknar fortfarande ambassadörer för vissa områden. Ifall någon kan tänka sig att […]