Information om fastighetsinstallation

Sakta men säkert börjar vi gå från ord till handling med vårt fibernät. Anslutningsavtalen har skickats ut och har börjat strömma in, det arbetas med markavtalen och projekteringen börjar ta sin slutgiltiga form. Vi har också fått många frågor om grävningen på den egna tomten och hur fastighetsinstallationen ska gå till så här kommer en sammanställning.

Måste alla gräva ner fiberslang på sin egen tomt nu?
Nej, bara de som inte kan vara på plats när grävningen börjar, i första hand fritidsboende. Övriga kan med fördel vänta tills grävaren går förbi tomten och på så vis få en oskarvad slang. Det gäller dock att vara tillgänglig och kunna gräva ned slangen på tomten innan blåsningen av fibern görs. Då måste också kopplingsboxen och inomhusfibern vara på plats.
Tiden från grävning till blåsning av fiber kan vara 1 till 4 veckor.

Måste slangen grävas ner 30 cm?
Ja minst. Men det viktigaste är att slangen ligger skyddad från mekanisk skada. Om den döljs under en plattsättning eller stålskena på grunden så fungerar det också. Den kan ligga ovan mark om den ligger skyddad under exempelvis en altan. Om den grävs ner på garageuppfart eller liknande där det kan köra tunga fordon behöver den ner minst 40 cm. Lägg slangen i sand eller fint grus så inga stenar eller liknande kan klämma på slangen.
Extra viktigt är att slangen kommer upp tätt intill väggen vid huset. Går det inte att ordna så slangen är tillräckligt skyddad så ska den ligga i en skyddsslang. Se följande dokument (Grävning och Fastighetsinstallation) som beskriver grävning och placering av kopplingsbox mm.
Det är du själv som stå för eventuella reparationskostnader.

Går det att nyttja befintliga rör för att dra slangen över tomten?
Du kan dra slangen igenom befintliga (tomma) rör om dessa inte är för klena eller går i för snäva böjar. Detta är dock inget vi rekommenderar om man inte har erfarenhet av att göra sådant.

Hur skarpa böjar går det att ha på fibern?
Fiberslangen utomhus har en minsta böj-radie på 50 cm, dock går det att ha en böj med 30 cm radie upp mot husväggen. Inomhusfibern går att böja runt en snusdosa men inte skarpare. Kärnan i fibern är av glas, har den väl fått en knäck är den förstörd.

Går det att lägga fibern tillsammans med en elledning?
Ja, fibern påverkas inte av magnetfält från elkablar och kan ligga i samma dike. Men det går inte ann att dra andra ledningar i fiberslangen. Det är inte rekommenderat att dra fiberslangen i samma rör som en elkabel.

Vem kan jag kontakta för att få hjälp med grävning?
Omela AB, Ingemar Lindegren, 070-911 91 91
Rogers Gräv & Motorborrning AB, Roger Larsson, 070-634 04 92

Vem kan jag kontakta för hjälp med fiber-, tele-, data- och elinstallation?
VFEL Tele Data El AB, Joakim Dahlgren, 0707-425416

Var ska kopplingsboxen sitta?
Kopplingsboxen är det ställe där slangen slutar och föreningens fiber skarvas ihop med inomhusfibern och ska sitta utomhus vid det ställe där du tänkt borra genom väggen. Boxen ska sitta lätt åtkomlig, helst mellan 50 och 150 cm över marken. Om boxen behöver placeras så högt att den inte nås enkelt från marken måste fastighetsägaren se till att lämplig ställning el. dyl. finns på plats när skarvningen skall genomföras. Skall boxen placera under något, t.ex. ett altangolv, går det bra om det finns plats att stå på knä och utföra skarvningen, dvs en minsta arbetshöjd på 1,4m.   Se dokument (Fastighetsinstallation) som beskriver kopplingsboxen och dess placering.

Måste jag borra genom väggen?
Ja. Finns befintligt rör för telefonledning kan detta nyttjas för att dra inomhusfibern till en plats där medieomvandlaren placeras.

Vad är det för prylar som ska vara inomhus?
Medieomvandlaren som gör om ljus- till el-signaler och en Smartbox som har utgångar för de olika tjänsterna. (Data, Tele och TV). Medieomvandlaren och Smartboxen kopplas samman med en nätverks-kabel.  Dessa två enheter behöver inte, men kan, placeras tillsammans. För TV tillkommer en TV-box som med fördel placeras intill TV:n. Smartboxen, som också används för att surfa på internet, har möjlighet till trådlös kommunikation (WiFi) till datorer, surfplattor, mm.  Se exempel från Telia i dokument (Ex på Ledningar och boxar Telia). (Bara ett exempel, det är inte alls säkert att Telia kommer leverera utrustningen)
All denna elektroniska utrustning kommer levereras vid ett senare tillfälle.

Måste medieomvandlaren sitta där ledningen kommer in i huset?
Det är rekommenderat att sätta medieomvandlaren nära hålet i väggen och istället dra nätverkskabel vidare inne i huset. Den måste  också sitta i närheten av ett eluttag.

Hur ska inomhusfibern dras?
Börja vid det ställe där medieomvandlaren ska sitta och lämna 50 cm kabel för inkoppling. Överbliven fiber ska matas ut genom hålet i väggen. Det är bra att vara två som hjälps åt så det inte blir veck på fibern. Har den väl fått en knäck går den inte att reparera utan måste bytas ut.  Minst 2 meter av inomhusfibern skall sticka ut genom hålet. Den kommer att kapas i lämplig längd och lindas upp i kopplingsboxen på utsidan huset.  Det går alltså att dra fibern maximalt 7,5 m inomhus. Vi rekommenderar som sagt ovan dock en placering av medieomvandlaren så nära intaget som möjligt.

Vem monterar kopplingsbox och inomhusfiber?
Det ansvarar medlemmen för. Även hålet genom väggen är medlemmens ansvar.

Var får jag tag i fiberslang, varningsnät, kopplingsbox och inomhusfiber?
De som skrivit på sitt anslutningsavtal kan hämta antingen hos Rolf på Stillingsöns Handel eller hemma hos ordf. Janne. 10 meter inomhusfiber ingår i paketet men längder om 20 och 50 meter finns också. Behövs en längre så ring Janne och beställ,  0702-188446.

Fiberslang finnes

För er som vill vara ute i god tid eller ändå tänkt gräva i era trädgårdar i sommar så finns en rulle med fiberslang att hämta från. FiberslangSlangen skall grävas ner 30 cm tillsammans med ett varningsnät. Den skall ligga från tomtgräns till det ställe på huset där kopplingsboxen skall sitta. Slangen är inte känslig för frost men ska skyddas från mekanisk skada. En utförligare instruktion hittar du här.

slangtätningViktigt är också att slangen inte fylls med vatten eller annat, se därför till att den tätas ordentligt i ändarna.
För att få veta mer exakt var fiberledningen kommer passera din fastighet så prata med din ambassadör eller skicka ett mejl till någon i styrelsen.
Slang och nät finns att hämta hemma hos Janne. Ring och kolla så jag är hemma innan du hämtar. Telefon 0702-188446.

300 medlemmar

En ny milstolpe har nåtts på vägen mot vårt fibernät. 300 medlemmar.

Fortsätt bearbeta grannar, släktingar och vänner till att gå med i föreningen. Ju fler vi blir desto billigare blir det för varje fastighet som ni ju säkert redan vet om.

Sidan Frågor & Svar uppdaterad med era frågor

Sidan Frågor & Svar har uppdaterats med de frågor ni skickat in. Nedan ser ni de nya frågorna och våra svar.

Ska man betala ny avgift nu för 2015. När, hur?

Ja, alla som inte betalt medlemsavgift från november 2014 och senare skall betala ny medlemsavgift för 2015. Det kommer troligtvis att bli i samband med första delbetalningen av insatsen alternativt i samband med årsstämman.

När bestäms vem som skall vara leverantör av tjänsterna?

Upphandling av kommunikationsoperatör (KO) och tjänsteleverantör (TL) kommer troligtvis att göras under våren/sommaren.

Vad kommer "den egna utrustningen", dvs modem, router batteribackup etc.,  att kosta?

Behov av egen utrustning och i så fall kostnad för denna kan delvis komma att bero på val av KO/TL men generellt sett brukar den aktiva utrustningen (dvs modem/router/TV-decoder) ingå i paketet och kostar i så fall inte något extra. Om man vill ha något utöver standard (där troligtvis batteribackup ingår samt om man vill ha utrustning för extra TV-apparater t.ex.) tillkommer givetvis kostnad för detta.

När beräknas grävningen komma igång?

Tidplanen styrs ju till viss del av när vi får bidrag från länsstyrelsen och som det ser ut just nu så kommer de att ta beslut som tidigast efter sommaren. Förhoppningsvis får vi bidrag i första omgången och då är planen att vara igång med plöjning/grävning så fort som möjligt.

När beräknas systemet tas i drift?

Se föregående fråga. Vi kommer troligtvis inte att vara i drift förrän under våren/sommaren 2016 som tidigast som det nu ser ut med bidragsbeslutet.

Hur löper dialogen med berörda markägare?

Ambassadörerna är ute och skriver avtal med markägarna redan nu och planen är att ha dessa färdiga under våren.

Hur känslig är husets utrustning (mediakonverter, modem, router, telefonadapter etc,) för fukt- och temperaturvariationer? Detta med tanke på att en stor del av hushållen i området utgörs av sommarstugor vilka kanske inte är uppvärmda på vintern.

Utrustningen ska stå frostfritt när den används. Som all elektronik ska man inte starta utrustning där kondens finns, så en rekommendation om man kommer till ett utkylt hus är att inte starta utrustning förrän kondens är bortventilerad. Alltså, utrustningen kan stå avstängd i frostgrader, men bör inte användas i frostgrader.

 

Vad händer med fibernätet i Myckleby?

Här kommer en lägesrapport om vad som händer i Myckleby Fiberförening. Även om det inte syns så mycket utåt jobbar styrelse och ambassadörer hårt för att göra verklighet av våra planer.

Sammanfattning:

 • Tidplanen för hela projektet är försenad jämfört med vad styrelsen bedömde i höstas
 • Arbetet med markägaravtal har visat sig mycket tidskrävande
 • Dialog med kommunikationsoperatörer har inletts, upphandling är snart ”på gång”
 • Anslutningsavtal kommer att skickas ut till alla medlemmar innan sommaren
 • Upphandling av grävare skall också ske innan sommaren
 • Medlemsvärvningen går in i slutspurten – bli medlem innan midsommar för att vara säker på att få vara med på bidragsgrundande villkor
 • Vi hoppas på bidragsbeslut i september och grävstart innan årets slut
 • Slutsatsen är att bredbandsnätet i bästa fall kan vara i drift till midsommar 2016 istället för till julen 2015 som nämndes vid extrastämman

Varför tar det så lång tid?

En förutsättning för att kunna starta bygget är att föreningen får de statliga bidrag som ligger till grund för kalkylen som presenterades på extrastämman i höstas.

Jordbruksverket, som skall slussa ut pengarna, har nu skjutit fram sitt beslut om hur mycket pengar som totalt skall delas ut tills efter sommaren. Konsekvensen för vår del är en försening på ca 6 månader.
Tyvärr är regelverket sådant att vi riskerar mista bidrag för kostnader vi haft innan vi blivit beviljade bidrag. Styrelsen har bedömt att vi inte skall ta denna risk, utan att vi startar först när beslut om bidrag finns.

För att kunna starta byggnationen av själva nätet måste vi först gräva / plöja ner de rör som fibern sedan skall "blåsas" in i. Den enskilt största arbetsinsatsen som styrelsen och ambassadörerna jobbar med är att skriva markavtal med alla berörda markägare, samt med alla berörda vägföreningar/vägsamfälligheter. Detta arbete pågår men har visat sig innebära mycket mer arbete för både styrelse och ambassadörer än vi bedömt tidigare. För att snabba på detta arbete kommer styrelsen att skicka ut vädjan till medlemmarna om att få fler frivilliga som ställer upp och hjälper till med detta i de områden det behövs.

Vad har styrelsen haft för sig sedan extrastämman?

 • Bidragsansökan har sammanställts och är färdig att lämnas in nu i mars
 • Den preliminära projekteringen har fortlöpande reviderats
 • Underlag för markavtal har tagits fram:
  • Avtalsmallar för både markägare (baserat på LRFs mall) och vägföreningar
  • Inventering av fastigheter/samfälligheter, ägare, kontaktuppgifter: upprättande av listor med dessa uppgifter per område/ambassadör
  • Kartor där vägsträckor markerats och ansvar för upprättande av markavtal klargjorts
  • Process och dokumentmallar för fortsatt uppföljning av de 100-tals olika avtalen
 • Fortlöpande kontakt med ByNet – vår partner för projektering/systemleverans
 • Möten med kommunikationsoperatörer för att få underlag inför upphandling

 

Vad kommer att hända nu då?

Bidragsansökan kommer att lämnas in nu i mars. Beslut väntas sedan inte förrän i september enligt senaste information från Jordbruksverket/Länsstyrelsen.

Vi fortsätter att arbeta för att vara så klara det går så snart beslutet kommer. Vi skriver nu mark- och vägavtal med alla fastigheter och vägföreningar som berörs. Detta arbete skall vara klart till midsommar.

Vi kommer också skicka ut avtal till medlemmarna som slutligt formaliserar medlemskapet i föreningen och där man också förbinder sig för att betala anslutningskostnaden som vi nu maximerat till 18 000 kr. Denna kostnad kommer sedan att tas ut i tre steg enligt beslut på extrastämman. Första inbetalningen på 6 000 kr är efter att bidragsbeslutet kommit (plan: september).

Upphandling av grävare skall också göras under våren, så att vi står klara att köra igång direkt efter bidragsbeslut.

För att vi säkert skall komma med i Jordbruksverkets första beslutsrunda är det viktigt att vi har så många medlemmar som möjligt. Särskilt högt prioriteras fastigheter med fastboende, även om bidrag sedan delas ut till alla fastigheter som är med. Därför kommer vi att göra ytterligare en ”drive” för att få in fler medlemmar.

Är du inte redan medlem är det därför nu hög tid att gå med. Du gör detta på http://mycklebyfiber.se/ eller genom att kontakta någon ambassadör (se skyltar runt om).

Är du redan medlem, påverka dom du känner som inte är medlemmar att gå med. Det tjänar vi alla på!

Visste du att:

På Orust finns nu 17 föreningar som skall bygga fibernät på de delar av ön som klassas som glesbygd. Föreningarna har idag ca 3000 medlemmar. Myckleby fiberförening har idag 285 medlemmar vilket är strax över 40% av antalet fastigheter.

Totalt satsar staten 3,25 miljarder på att inom lantbruksprogrammet förse landsbygden med fiber. Detta görs eftersom kommersiella aktörer inte ser ekonomi i att investera i glesbygd. Men genom att ge de föreningar som nu bildas ett bidrag för att bygga fibernät så blir det ändå ekonomiskt genomförbart till en kostnad för medlemmarna som ungefär motsvarar vad man får betala i tätort där kommersiella villkor gäller fullt ut.

Besök gärna vår hemsida http://mycklebyfiber.se/ för senaste nytt. Där kommer också en uppdaterad del med "frågor och svar", där alla kan vara med och ställa nya frågor.

 

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Rapport från extrastämman

Nu är maxbeloppet fastställt!

De närmare hundra deltagarna på stämman röstade enhälligt för att ge styrelsen fortsatt mandat och att sätta maxbeloppet för medlemsinsatsen till 18.000 kr.
Även betalningsplanen om tre delbetalningar fastställdes på samma vis. Notera att det är först efter att ett anslutningsavtal tecknats som medlemmarna förbinder sig att betala insatsen i föreningen. Mer information om detta kommer senare.

Extrastämma1  Extrastämma4

Tack till alla er som var med och för alla kloka frågor.
Nu har vi ny energi för att fortsätta arbetet!

Extra föreningsstämma

Myckleby Fiberförening håller extra föreningsstämma för att ta beslut om rambudget och ge styrelsen mandat att fortsätta driva projektet.
Söndagen den 9 november kl 11:00 välkomnas alla medlemmar och andra intresserade till Stenshults föreningslokal. Styrelsen kommer presentera projektplanen och lägga fram ett förslag om max kostnad på 18.000:- för medlemsinsats i föreningen.

Välkomna!