Årsmöte 28 maj 2019

Alla medlemmar och övriga intresserade välkomnas till Allmagsgården klockan 19:00 Tisdagen den 28 maj.
Efter årsmötesförhandlingarna kommer tid finnas för frågor.

Se den officiella kallelsen för möteshandlingar.

Väl mött!
//Styrelsen

Nu kan du som ännu inte tecknat Gruppavtal göra detta före 15 mars

Alla i föreningen har inte valt gruppavtal, men de flesta, två av tre, har gjort det och vad vi känner till är alla som valt denna lösning nöjda med hur det fungerar. Föreningen kan ansluta nya gruppavtal två gånger om året och vi planerar nu att göra det till 1/4 respektive 1/10.

I gruppavtalet ingår telefon (samtalen betalar du själv), bredband 250 Mbit/s och TV (paket Lagom eller Stor). Leverantör till föreningen är f.n. Telia. Priset för gruppavtalet är 419 kr/mån med TV-paket Lagom och 519 kr/mån för Stor. Till detta kommer en engångskostnad på 3500 kr för utrustning (router, TV-box) och inkoppling. Kostnaden kan bli lägre om föreningen har medlem som önskar avsluta sitt befintliga GA.  Vill man köpa till andra saker som t.ex. andra TV-kanaler, fler TV-boxar (man kan ha 5 st) eller prisavtal för telefonin, så köper man detta själv direkt från Telia. Har du också din mobiltelefoni hos Telia så får du via erbjudandet Telia Life olika förmåner, som t.ex. fritt C More Standard och Mobilt bredband 20G/mån.

Är du intresserad av att ansluta dig till ett gruppavtal skall du anmäla intresse till

Thomas Lind, e-post: niloth@hotmail.se, tel 070-575 3761.

och vill du komma med nu i vår skall du höra av dig omgående, senast 2019-03-15.

Mvh

Styrelsen

Fakturering av nätavgift – årsvis

Som ni säkert vet betalar alla medlemmar nätavgift på 50 kr per månad (600 kr/år) per anslutning, oavsett om man har gruppavtal, valfri tjänsteleverantör eller om anslutningen är vilande. Nätavgiften används av föreningen till att täcka kostnader för drift och underhåll av nätet. Efter att vi beslutade på stämman att den årliga medlemsavgiften sätts till noll så kommer nätavgiften även att finansiera föreningens kostnader för administration.

För att minska antalet fakturor har styrelsen fattat beslut om att nätavgiften skall faktureras årsvis från och med 2019 för de som inte har gruppavtal. Detta innebär att de som inte har gruppavtal får en faktura från föreningen för hela 2019 på 600 kr som skall betalas i slutet av december 2018. För de som har gruppavtal faktureras nätavgiften även fortsättningsvis kvartalsvis.

Driftstörning

Föreningens kommunikationsoperatör Zitius har sedan i tisdags haft problem med lastbalansering i sitt nät vilket har märkts mest om kvällarna då många upplevt problem med internet- och TV-tjänsterna.

Ikväll har internet legat nere sedan 21-tiden och Zitius jobbar fortfarande på att lösa problemen. Mer information om driftstörningen finns på https://zmarket.se/privat/driftinformation

Vi beklagar problemen men det ligger helt utom föreningens kontroll.
/Styrelsen

Årsmöte

Onsdag 20/6 kl 19:00 håller vi årsmöte för Myckleby Fiberförening i Stenshults föreningslokal.
Kallelse och handlingar har tidigare skickats ut till alla medlemmar.

Förutom det som vanligtvis avhandlas skall vi i år även ta beslut om nya stadgar för föreningen.
Det kommer också bli information om vad som är på gång samt tid för frågor.

Välkomna!
/Styrelsen

Vårhälsningar från fiberföreningen

Så har vi nu passerat ytterligare några månader och fått ännu fler medlemmar inkopplade. Totalt har vi nu över 350 anslutningar. Återstår dock en handfull som som vi hade hoppats få med under våren. Tyvärr har det dragit ut på tiden och som det ser ut nu siktar vi på att göra det återstående arbetet under eftersommaren/hösten och förhoppningsvis då äntligen få alla medlemmar inkopplade. Vi återkommer så snart vi vet mer.

För övrigt så har föreningens fibernät fungerat väldigt bra, vi har inte haft några egentliga incidenter som berott på fel i vårt eget nät. De flesta som upplevt strul med sin internetuppkoppling har haft problem med det trådlösa nätverket.
Om ni upplever att nätet är långsamt rekommenderar vi att ni kopplar en dator med nätverkskabel direkt till routern och mäter hastigheten. Mer information om hur ni kan ordna bättre trådlös täckning hemma kan ni exempelvis hitta på: https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur-funkar-det/natverk/lokala-natverk/battre-tradlos-tackning

Ha det gott i vårsolen!
Styrelsen

Julhälsning

Alla medlemmar i Myckleby fiberförening önskas
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
Lagom till jul och nyår kan vi verkligen fira att nästan alla medlemmar i vår
förening nu har fått ett väl fungerande bredband via fibern! De allra flesta
verkar också mycket nöjda med både utbud och teknik. Dessutom har vi gott
hopp om att de återstående problemen för ett litet antal medlemmar ska vara
lösta i början av nästa år.
Stort tack till alla som bidragit med engagemang och insatser! Vi önskar er en
riktigt fin julhelg!

Styrelsen

INFORMATION FÖR DIG MED GRUPPAVTAL OM PRISER HOS TELIA

Telia har till och från olika kampanjer på utrustning och tjänster. När föreningen tecknade avtalet med Telia var priserna på vissa varor och tjänster de vi redovisade då. Prissättningen varierar dock över tiden i och med att kampanjer avslutas och nya tillkommer och för att få reda på vad som gäller för dagen får man gå in på Mitt Telia. Telia har dessutom nu lanserat något man kallar för Telia Life (sök på Telia Life när du är inloggad på Mitt Telia) där man har erbjudanden av olika slag. Idag verkar man här fokusera på kunder som har både mobiltelefoni, bredband och TV hos Telia.

Vi är ledsna över att vi inte varit tillräckligt tydliga avseende rabatter etc vilket vållat en del medlemmar både huvudbry och onödigt krångel. Men det kan alltså löna sig att då och då gå in på Mitt Telia för att kontrollera vad som för tillfället är aktuellt.

För de som just idag avser köpa ytterligare en TV-box är priset 699 kr och vill man ha en inspelningsbar box är rekommendationen att köpa den hårddisk som erbjuds för idag 999 kr och att koppla in den till den befintliga TV-boxen (blir funktionellt exakt detsamma som att köpa en inspelningsbar box).

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Utdelning av utrustning för gruppavtalet och driftsättning av fas 2

Vi har nu haft två tillfällen, söndag 26/10 och tisdag 28/10, där vi delat ut den utrustning som ingår i gruppavtalet till dem som kommer att tas i drift nu på nod 2 samt några som var kvar på nod 1. Utdelningen gick bra och vi har nu 12 kvar som inte hämtat sina utrustningar. Är du en av dessa 12 kan du en tid framöver hämta och kvittera ditt paket, ta med ID-kort, hos Rolf på ICA Stillingsön.

Nu och en vecka till pågår också installation av mediakonverter (CPE) hos ”alla” på nod 2 och några eftersläntrare på nod 1. Tyvärr har vi ett tiotal medlemmar kvar som vi ännu inte kunnat ansluta till nätet men vi räknar med att de skall bli klara under första kvartalet 2018.

Så snart CPE:n är installerad och i drift (den gröna FX-lampan blinkar) går det att gå in på ”zmarket.se” för att där beställa tjänster. Är du en av dem som i denna fas skall ha gruppavtal, skall detta vara i drift för aktivering från den 11/12.

Mvh Styrelsen