Om föreningen

Myckleby fiberförening startades den 7:e april 2013.60617506-XEmEN

Vi är en ekonomisk förening som bildats för att förse fastigheter i Myckleby och Stillingsön med omnejd med snabbt bredband genom optisk fiber. Projektet finansieras till 40% av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdutveckling.

Förutom en snabbare internetuppkoppling får du även ett ökat utbud på telefoni och TV till lägre priser.

Just nu arbetar vi med att prata med markägare och färdigställa allt inför bidragsansökan i höst.
Vill du vara med? Anmäl dig här

Föreningens stadgar: Stadgar Myckleby Fiberförening
Föreningens registreringsbevis: Registreringsbevis Myckleby Fiberförening