Bli medlem

För att bli medlem i föreningen så registrerar du som fastighetsägare dig som användare här på hemsidan genom att gå till registrerings-sidan. Eftersom datumet för garanterat pris passerat (2015-06-30) så behöver registreringen godkännas av styrelsen innan medlemskapet kan bli giltigt. Betala alltså inte in några pengar innan ni fått epost från styrelsen.

Endast personer och företag som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde kan bli medlemmar. Se sidan Verksamhetsområde för att kontrollera ifall er fastighet ligger inom vårt område.