Gruppavtalet i sammanfattning

 • Leverantör: Telia
 • Bredband 250/250 Mbit/s
 • TV-paket Lagom eller Stor
 • Priser: TV-paket Lagom kostar 349 kr/mån och TV-paket Stor 449 kr/mån.
  Kanalinnehåll finns på Telia Tv & Play - Streamingtjänster och digital-tv
  (Priser på Telias hemsida innefattar enbart TV-kanaler dvs inte bredband och telefoni)
 • Bredbandstelefoni ingår (man betalar de samtal man ringer)
 • Föreningens avtalstid med Telia: t.o.m. 2024-05-XX (väntar på avstämning med Telia)
 • Uppsägningstid med Telia: 6 månader
 • Nytecknings-/Omteckningsdatum för detta avtal (dvs det datum då tjänsten enligt detta avtal anses starta för dig som medlem):  Infaller troligen oktober 2020  (2020-10-YY, vi fyller i korrekt datum när tjänsten startar)
 • Bindningstid för medlem: 36 månader (räknat från nytecknings-/omteckningsdatum)
 • Uppsägningstid för medlem:  8 månader (före det datum man önskar avsluta tjänsten)
 • Ny router och TV-box, till de som önskar detta (man behöver inte byta, utan det är frivilligt).
  Utrustningen tillhör föreningen.
 • Installationshjälp till de som önskar detta via 020-202070
 • Tillgång till Mitt Telia. Man loggar med fördel in med BankID (den som tecknat GA!)
  På Mitt Telia kan du beställa tilläggstjänster, utrustning mm samt se dina Telia-tjänster.
  OBS att det som står avseende bindnings- och uppsägningstid för ditt bredband via fiber inte är det som gäller dig som medlem i Myckleby Fiber.
 • Fakturering från föreningen sker kvartalsvis i förskott.
 • Faktureringsavgifter tillkommer om betalning inte sker via autogiro som kan väljas på MinFibersida 

Öppningsavgift efter avstängning pga utebliven betalning: 1500 kr
Avstängning kan göras 30 dagar fakturans förfallodag.

Beskrivningar från Telia avseende tjänsten mm

Information kommer senare när vi fått underlagen från Telia.

<länkar>

Hur kan jag efteransluta mig till detta avtal

Två gånger per år, vår och höst, finns möjlighet för för medlem att gå med i gruppavtalet. Intresse meddelas till föreningen så snart som möjligt. Kostnaden som tillkommer för en efteranslutning är ca 3500 kr. Har föreningen tillgång till återlämnad utrustning kan kostnaden bli ca 1000 kr.

Hur kan jag avsluta mitt befintliga gruppavtal

Möjligheten att i förtid avsluta ett befintligt gruppavtal styrs av bindnings- och uppsägningstid.

Avtalet kan avslutas tidigast 36 månader efter nytecknings-/omteckningsdatum. Eftersom uppsägningstiden är 8 månader för dig som medlem betyder det att om du vill avsluta det så tidigt så möjligt, dvs efter 36 månader, måste säga upp avtalet till föreningen senast 8 månader innan, dvs 28 månader efter inkopplingsdatum. Sker uppsägning senare förskjuts avtalslängden motsvarande tid.

Avslutas ett GA skall utrustningen (router, TV-box, fjärrkontroll, strömadaptrar och kablar) återlämnas. Görs inte detta debiterar vi nypris för utrustningen.

Överlåtelse

Ett befintligt GA kan överlåtas på annan medlem. Görs detta avslutas avtalet för den medlem överlåter och flyttas till den som övertar. Utrustningen skall överlämnas till föreningen eller direkt till den som övertar. Om detta inte görs eller om om något saknas eller inte går att återanvända, debiteras f.n. 2500 kr. Den medlem som övertar GA:t betalar f.n. en avgift på 1000 kr.

Flytt inom Myckleby Fibers område

Den som flyttar till en ny fastighet  inom vårt område och som har  fiberanslutning till vårt nät, kan ha kvar sitt gruppavtal och ta med sig utrustningen till den nya bostaden.

Felanmälan

Felanmälan görs alltid till Telia. Telia kommer då att felsöka och om de inte hittar något fel på tjänsten, att skicka felanmälan vidare till vår KO. Om sedan inte heller KO hittar något fel på sin utrustning kommer felanmälan att i sin tur gå till föreningen.

Detaljerad avtalstext

Det “finstilta” hittar du i den PDF, “Avtalsvillkor för GA i Myckleby Fiberförening”, som ligger nedan.
Avtalsvillkor Gruppavtal 2020-09-01