Kategoriarkiv: Uncategorized

Fint fungerande fiber

Vårt fibernätverk fungerar nu som vanligt igen efter ett kort lokalt avbrott för reparation efter en oavsiktlig avgrävning. Vi passar på att påminna om Ledningskollen - en kostnadsfri tjänst som ger information om var det finns ledningar som ska undvikas. Kolla alltså med Ledningskollen innan ni börjar gräva!

Inför bokslutet för 2019 konstaterar vi att föreningen kommer att nå det planerade nollresultat som stämman ställde sig bakom. Efter en ny genomgång av det preliminära underlaget har styrelsen beslutat att fastställa beloppet som enligt stämmobeslutet ska ombokas (från insats till extra nätavgift) till 800 kronor. Det är därmed lite högre än vår tidigare bedömning - men är alltså bara en ombokning, inget nytt krav på medlemmarna!

Vi ser fram emot ett bra 2020!

Ändrad tid för avbrott

Det planerade avbrottet på fiberkabeln kommer nu att göras i morgon, onsdag den 22 januari i stället för den tidigare aviserade tiden (idag). Vi har ännu fått närmare besked om tidpunkt.

OBS Planerat avbrott (tisdag!)

Nu på tisdag kommer vi att reparera vår fiberkabel efter den avgrävning som skedde för någon vecka sedan. Det innebär att det blir ett avbrott från sent på förmiddagen till tidig eftermiddag den 21 januari. Avbrottet berör alla hushåll som är anslutna till vår nod vid Ottestala, i praktiken alla som bor i Myckleby, Bogane, Krossekärr, Hogen, Surdal och Ryr.

Omedelbart efter avgrävningen gjordes en provisorisk reparation men nu ska fibern bli helt återställd. Vi beklagar avbrottet och hoppas att det inte ställer till alltför stora problem!

Driftstörning på nod 2

Idag vid lunchtid blev fiberkabeln som går till nod 2 avgrävd. Det ledde till att alla boende i Myckleby, Bogane, Krossekärr, Hogen, Surdal och Ryr blev utan fiberuppkoppling under några timmar. Felet åtgärdades provisoriskt vid 15-tiden och de flesta fick tillbaka sin nätanslutning.
En handfull boende i Allmag saknar dock fortfarande nätanslutning då deras fiber inte kunde lagas med mindre än att blåsa i ny kabel.
Detta kommer göras antingen i morgon fredag eller på måndag beroende på när reparatörerna får möjlighet. Samtidigt kommer matningen till nod 2 att lagas ordentligt vilket innebär ytterligare ett avbrott medan det sker.

Vi hoppas ni har överseende med detta och vill påminna om att alltid begära en utsättning via ledningskollen.se när ni ska gräva mer än en halvmeter ner i marken. Både för våra egna och för andras ledningars skull. Det är kostnadsfritt och görs vanligtvis inom en vecka.

God fortsättning på det nya året!
//Styrelsen

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Inför det nya året konstaterar vi att Myckleby Fiberförening har ett väl fungerande nät och en ekonomi i balans. Många medlemmar uttrycker också glädje över att ha fått ett rikare utbud av tjänster.

Inför årsskiftet genomför vi den ombokning av en del av insatsen som stämman beslutade om i maj. 600 kronor av medlemsinsatsen bokas om till en intäkt i form av en extra nätavgift. Syftet är helt enkelt att uppnå ett skattemässigt nollresultat.*

Nu ser vi fram emot ett nytt gott år. Vår främsta nyårsönskning är att de få återstående problemen kring markfrågor ska lösas så att samtliga nuvarande medlemmar kommer att vara anslutna under 2020. Vi gläder oss samtidigt åt att vi fortfarande får förfrågningar från personer som är intresserade av att ansluta sig till vårt nät.

Vi ser alltså fram emot ett riktigt bra 2020! Trevlig helg allihop!

*§ 17 "...Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att, i slutet av 2019, genomföra en ombokning av insats till en extra nätavgift för 2019. Storleken på ombokningen per insats ska anpassas så att föreningens skattemässiga resultat blir nära noll. Denna ombokning sker utan att medlemmar inbetalar ytterligare."

Hemsida – för medlemmar och andra intresserade

Under hösten har vår hemsida fått ett nytt utseende. Tanken är att du lätt ska hitta den information du behöver. Har du frågor om felanmälan, överlåtelser, avgifter eller annat - kolla första av allt på fiberföreningens hemsida. Där finns också andra kontaktuppgifter, om du inte skulle hitta det du söker. Välkommen!

Höstnytt

Föreningens ekonomi är i god balans. Det konstaterade styrelsen vid sitt septembermöte utifrån ett preliminärt resultat från första halvåret 2019. Våra viktigaste frågor just nu gäller budgeten 2020 samt bevakning av den segslitna ledningsrättsprocessen, som går ut på att skapa förutsättningar att ansluta de enstaka hushåll där markfrågan fortfarande är olöst.  Nästa möte i slutet av oktober.

Nu är vi igång igen

Efter en tids sommaruppehåll har föreningens styrelse nu satt igång verksamheten igen. Vi gläds åt att föreningens ekonomi är i god ordning, att vi förskonats från större avbrott och att medlemmarna verkar mycket nöjda med det utbud av teveprogram och andra tjänster de nu har tillgång till. 

Högst upp på vår dagordning står att se till att fibernätet blir fullt utbyggt enligt plan med särskild hänsyn till det fåtal hushåll som fortfarande väntar på att markfrågan ska lösas. Vi har också börjat arbeta med nästa års budget och återkommer med mer information om föreningens ekonomi efter nästa styrelsemöte i slutet av september.

Välbesökt årsmöte i Allmagsgården

Vi var ett femtiotal medlemmar som samlades till fiberföreningens årsstämma på kvällen den 26 maj i Allmagsgården. Stämman beslutade bland annat att ge styrelsen i uppgift att omboka en del av varje medlems insats till en extra nätavgift för 2019. Storleken på ombokningen ska avpassas så att föreningens skattemässiga resultat blir nära noll.

Ny styrelseledamot är Håkan Swedenborg medan Jimmy Tjörnvik lämnar sin plats i styrelsen.

Styrelsen tackar alla medlemmar för visat engagemang under det år som gått! Nu ser vi fram emot nästa - med ett minst lika väl fungerande fibernät.

Protokoll årsstämma i Myckleby fiberförening 26 maj 2019 (länk!)

Åskskydd

Vi vill efter gårdagens kraftiga åskoväder passa på att påminna om att det kan vara bra att införskaffa ett skydd mot överspänningar i elnätet. Fibern leder inte åska men den tekniska utrustningen som mediaomvandlaren och router mm, ansluts ju också till elnätet.

Det vi rekommenderar är att man minst införskaffar ett åskskydd till mediaomvandlaren men gärna också till routern. Det går också att mha en elektriker få ett sådant installerat för hela fastigheten och detta monteras då normalt i mätarskåpet. Enklare åskskydd ser ofta ut som ett grenuttag som ansluts mellan vägguttag och utrustning. Åskskydd kallas också överspännings- eller störningsskydd och kostar från några hundra kronor och uppåt. Ett gott råd är att inte köpa det billigaste och att göra det från någon välkänd leverantör av datorer och liknande.

Vill man gå ett steg vidare kan man skaffa det som kallas för UPS eller avbrottsfri batteribackup. Detta är en utrustning som skyddar mot överspänningar men som också fortsätter att leverera ström till ansluten utrustning när elen faller ifrån. Har  man anslutit mediaomvandlaren och routern till en sådan fortsätter bredbandet, och WiFi:n, att fungera ett antal timmar även under elavbrott. Förening har sådant skydd för utrustningen i våra nodhus. En UPS kostar från strax under 1000 kr och uppåt. Rekommendation är även här att inte köpa för billigt och att UPS:en klarar ca 700VA (står för voltampere och betyder ungefär detsamma som watt och är ett mått på kraften som finns lagrad i UPS:en).

Bra ställen att handla är ClasOhlson, Kjell&Company, Dustin, Inet, Webhallen och liknande.