Kategoriarkiv: Uncategorized

Höstnytt

Föreningens ekonomi är i god balans. Det konstaterade styrelsen vid sitt septembermöte utifrån ett preliminärt resultat från första halvåret 2019. Våra viktigaste frågor just nu gäller budgeten 2020 samt bevakning av den segslitna ledningsrättsprocessen, som går ut på att skapa förutsättningar att ansluta de enstaka hushåll där markfrågan fortfarande är olöst.  Nästa möte i slutet av oktober.

Nu är vi igång igen

Efter en tids sommaruppehåll har föreningens styrelse nu satt igång verksamheten igen. Vi gläds åt att föreningens ekonomi är i god ordning, att vi förskonats från större avbrott och att medlemmarna verkar mycket nöjda med det utbud av teveprogram och andra tjänster de nu har tillgång till. 

Högst upp på vår dagordning står att se till att fibernätet blir fullt utbyggt enligt plan med särskild hänsyn till det fåtal hushåll som fortfarande väntar på att markfrågan ska lösas. Vi har också börjat arbeta med nästa års budget och återkommer med mer information om föreningens ekonomi efter nästa styrelsemöte i slutet av september.

Välbesökt årsmöte i Allmagsgården

Vi var ett femtiotal medlemmar som samlades till fiberföreningens årsstämma på kvällen den 26 maj i Allmagsgården. Stämman beslutade bland annat att ge styrelsen i uppgift att omboka en del av varje medlems insats till en extra nätavgift för 2019. Storleken på ombokningen ska avpassas så att föreningens skattemässiga resultat blir nära noll.

Ny styrelseledamot är Håkan Swedenborg medan Jimmy Tjörnvik lämnar sin plats i styrelsen.

Styrelsen tackar alla medlemmar för visat engagemang under det år som gått! Nu ser vi fram emot nästa - med ett minst lika väl fungerande fibernät.

Protokoll årsstämma i Myckleby fiberförening 26 maj 2019 (länk!)

Åskskydd

Vi vill efter gårdagens kraftiga åskoväder passa på att påminna om att det kan vara bra att införskaffa ett skydd mot överspänningar i elnätet. Fibern leder inte åska men den tekniska utrustningen som mediaomvandlaren och router mm, ansluts ju också till elnätet.

Det vi rekommenderar är att man minst införskaffar ett åskskydd till mediaomvandlaren men gärna också till routern. Det går också att mha en elektriker få ett sådant installerat för hela fastigheten och detta monteras då normalt i mätarskåpet. Enklare åskskydd ser ofta ut som ett grenuttag som ansluts mellan vägguttag och utrustning. Åskskydd kallas också överspännings- eller störningsskydd och kostar från några hundra kronor och uppåt. Ett gott råd är att inte köpa det billigaste och att göra det från någon välkänd leverantör av datorer och liknande.

Vill man gå ett steg vidare kan man skaffa det som kallas för UPS eller avbrottsfri batteribackup. Detta är en utrustning som skyddar mot överspänningar men som också fortsätter att leverera ström till ansluten utrustning när elen faller ifrån. Har  man anslutit mediaomvandlaren och routern till en sådan fortsätter bredbandet, och WiFi:n, att fungera ett antal timmar även under elavbrott. Förening har sådant skydd för utrustningen i våra nodhus. En UPS kostar från strax under 1000 kr och uppåt. Rekommendation är även här att inte köpa för billigt och att UPS:en klarar ca 700VA (står för voltampere och betyder ungefär detsamma som watt och är ett mått på kraften som finns lagrad i UPS:en).

Bra ställen att handla är ClasOhlson, Kjell&Company, Dustin, Inet, Webhallen och liknande.

Årsmöte 28 maj 2019

Alla medlemmar och övriga intresserade välkomnas till Allmagsgården klockan 19:00 Tisdagen den 28 maj.
Efter årsmötesförhandlingarna kommer tid finnas för frågor.

Se den officiella kallelsen för möteshandlingar.

Väl mött!
//Styrelsen

Nu kan du som ännu inte tecknat Gruppavtal göra detta före 15 mars

Alla i föreningen har inte valt gruppavtal, men de flesta, två av tre, har gjort det och vad vi känner till är alla som valt denna lösning nöjda med hur det fungerar. Föreningen kan ansluta nya gruppavtal två gånger om året och vi planerar nu att göra det till 1/4 respektive 1/10.

I gruppavtalet ingår telefon (samtalen betalar du själv), bredband 250 Mbit/s och TV (paket Lagom eller Stor). Leverantör till föreningen är f.n. Telia. Priset för gruppavtalet är 419 kr/mån med TV-paket Lagom och 519 kr/mån för Stor. Till detta kommer en engångskostnad på 3500 kr för utrustning (router, TV-box) och inkoppling. Kostnaden kan bli lägre om föreningen har medlem som önskar avsluta sitt befintliga GA.  Vill man köpa till andra saker som t.ex. andra TV-kanaler, fler TV-boxar (man kan ha 5 st) eller prisavtal för telefonin, så köper man detta själv direkt från Telia. Har du också din mobiltelefoni hos Telia så får du via erbjudandet Telia Life olika förmåner, som t.ex. fritt C More Standard och Mobilt bredband 20G/mån.

Är du intresserad av att ansluta dig till ett gruppavtal skall du anmäla intresse till

Thomas Lind, e-post: niloth@hotmail.se, tel 070-575 3761.

och vill du komma med nu i vår skall du höra av dig omgående, senast 2019-03-15.

Mvh

Styrelsen

Fakturering av nätavgift – årsvis

Som ni säkert vet betalar alla medlemmar nätavgift på 50 kr per månad (600 kr/år) per anslutning, oavsett om man har gruppavtal, valfri tjänsteleverantör eller om anslutningen är vilande. Nätavgiften används av föreningen till att täcka kostnader för drift och underhåll av nätet. Efter att vi beslutade på stämman att den årliga medlemsavgiften sätts till noll så kommer nätavgiften även att finansiera föreningens kostnader för administration.

För att minska antalet fakturor har styrelsen fattat beslut om att nätavgiften skall faktureras årsvis från och med 2019 för de som inte har gruppavtal. Detta innebär att de som inte har gruppavtal får en faktura från föreningen för hela 2019 på 600 kr som skall betalas i slutet av december 2018. För de som har gruppavtal faktureras nätavgiften även fortsättningsvis kvartalsvis.

Driftstörning

Föreningens kommunikationsoperatör Zitius har sedan i tisdags haft problem med lastbalansering i sitt nät vilket har märkts mest om kvällarna då många upplevt problem med internet- och TV-tjänsterna.

Ikväll har internet legat nere sedan 21-tiden och Zitius jobbar fortfarande på att lösa problemen. Mer information om driftstörningen finns på https://zmarket.se/privat/driftinformation

Vi beklagar problemen men det ligger helt utom föreningens kontroll.
/Styrelsen

Årsmöte

Onsdag 20/6 kl 19:00 håller vi årsmöte för Myckleby Fiberförening i Stenshults föreningslokal.
Kallelse och handlingar har tidigare skickats ut till alla medlemmar.

Förutom det som vanligtvis avhandlas skall vi i år även ta beslut om nya stadgar för föreningen.
Det kommer också bli information om vad som är på gång samt tid för frågor.

Välkomna!
/Styrelsen