Kategoriarkiv: Uncategorized

En stämma i coronans år 2020 – utomhus

För att undvika smittspridning höll Myckleby fiberförening sin stämma utomhus i år. Ett tjugotal medlemmar var närvarande vid årsstämman den 24 juni i Allmagsgårdens trädgård, många med medhavda stolar som placerades på rekommenderat avstånd från varandra.

Mötesförhandlingarna genomfördes i stadgeenlig ordning. Stämman godkände styrelsens årsredovisning samt revisionsberättelsen för 2019, fastställde balansräkning och resultaträkning och godkände också styrelsens förslag till disposition av årets vinst.

Stämman gav också sitt stöd till styrelsens verksamhetsplan för innevarande år: däribland att slutföra utbyggnaden av nätet samt att omförhandla det gruppavtal som många medlemmar har. Styrelsen omvaldes och tackar för visat förtroende!

Årsstämma i coronans tid

Myckleby fiberförenings årsstämma hålls den 24 juni klockan 19:00 i Allmagsgårdens trädgård.

Kallelse har nyligen skickats till medlemmarna med information om hur vi ska genomföra stämman på ett ansvarsfullt sätt, d.v.s. minimera risken för smittspridning utan att det går ut över medlemmarnas rättigheter. Mötet hålls därför utomhus. Vi uppmanar samtliga deltagare att respektera rekommenderade avstånd till övriga. Vi vädjar också till medlemmar som tillhör riskgrupp eller har något slags sjukdomssymptom att avstå från personlig närvaro. För att samtliga medlemmar ska kunna utöva sin rätt till inflytande har styrelsen beslutat att varje närvarande medlem kan, genom fullmakt, företräda fem andra medlemmar.

VÄLKOMNA ! Tips: ta med egen stol och vid behov regnskydd! Och var rädda om er och alla andra! /Styrelsen

Nytt nummer

Meddelande till alla som har gruppavtal eller annan tjänst via Telia:

Telefonnumret ni ska ringa om ni ska göra en felanmälan eller har frågor är numera: 020202070

Årsstämma i coronatid

Föreningens årsstämma 2020 kommer att hållas den 24 juni klockan 19:00. Det blir ett fysiskt möte, anpassat till Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer för att begränsa smittspridning, I ambitionen att hålla nere antalet mötesdeltagare utan att begränsa medlemsinflytandet har styrelsen beslutat att en närvarande medlem kan företräda fem andra medlemmar via fullmakt.

När den gäller platsen för mötet ber vi att få återkomma med senare besked, för att hitta bästa möjliga lösning. Årsmöteshandlingar skickas ut precis som vanligt cirka fyra veckor före mötet.

Vänliga vårhälsningar/ Styrelsen

Annorlunda årsstämma

I styrelsen gör vi redan nu bedömningen att föreningens årsmöte med stor sannolikhet inte kan hållas på vanligt sätt på grund av corona-pandemin. Vi överväger därför flera andra möjligheter att genomföra stämman, om möjligt före halvårsskiftet. Beslut kommer under maj månad.

I maj tar vi också ett nytt stort steg för att färdigställa hela vårt fibernät. Just nu pågår det mer administrativa arbetet med att betala ut markintrångsersättningar enligt beslut av Lantmäteriet, men i maj kommer vi att kunna kontakta berörda markägare och hushåll för att också sätta igång med grävningen för fibern. Det ser vi fram emot!

Hoppas att ni alla klarar er bra i denna ovanliga tid! / Styrelsen

Fint fungerande fiber

Vårt fibernätverk fungerar nu som vanligt igen efter ett kort lokalt avbrott för reparation efter en oavsiktlig avgrävning. Vi passar på att påminna om Ledningskollen - en kostnadsfri tjänst som ger information om var det finns ledningar som ska undvikas. Kolla alltså med Ledningskollen innan ni börjar gräva!

Inför bokslutet för 2019 konstaterar vi att föreningen kommer att nå det planerade nollresultat som stämman ställde sig bakom. Efter en ny genomgång av det preliminära underlaget har styrelsen beslutat att fastställa beloppet som enligt stämmobeslutet ska ombokas (från insats till extra nätavgift) till 800 kronor. Det är därmed lite högre än vår tidigare bedömning - men är alltså bara en ombokning, inget nytt krav på medlemmarna!

Vi ser fram emot ett bra 2020!

Ändrad tid för avbrott

Det planerade avbrottet på fiberkabeln kommer nu att göras i morgon, onsdag den 22 januari i stället för den tidigare aviserade tiden (idag). Vi har ännu fått närmare besked om tidpunkt.

OBS Planerat avbrott (tisdag!)

Nu på tisdag kommer vi att reparera vår fiberkabel efter den avgrävning som skedde för någon vecka sedan. Det innebär att det blir ett avbrott från sent på förmiddagen till tidig eftermiddag den 21 januari. Avbrottet berör alla hushåll som är anslutna till vår nod vid Ottestala, i praktiken alla som bor i Myckleby, Bogane, Krossekärr, Hogen, Surdal och Ryr.

Omedelbart efter avgrävningen gjordes en provisorisk reparation men nu ska fibern bli helt återställd. Vi beklagar avbrottet och hoppas att det inte ställer till alltför stora problem!

Driftstörning på nod 2

Idag vid lunchtid blev fiberkabeln som går till nod 2 avgrävd. Det ledde till att alla boende i Myckleby, Bogane, Krossekärr, Hogen, Surdal och Ryr blev utan fiberuppkoppling under några timmar. Felet åtgärdades provisoriskt vid 15-tiden och de flesta fick tillbaka sin nätanslutning.
En handfull boende i Allmag saknar dock fortfarande nätanslutning då deras fiber inte kunde lagas med mindre än att blåsa i ny kabel.
Detta kommer göras antingen i morgon fredag eller på måndag beroende på när reparatörerna får möjlighet. Samtidigt kommer matningen till nod 2 att lagas ordentligt vilket innebär ytterligare ett avbrott medan det sker.

Vi hoppas ni har överseende med detta och vill påminna om att alltid begära en utsättning via ledningskollen.se när ni ska gräva mer än en halvmeter ner i marken. Både för våra egna och för andras ledningars skull. Det är kostnadsfritt och görs vanligtvis inom en vecka.

God fortsättning på det nya året!
//Styrelsen