Avgifter

Nätavgift
Bekostar drift och underhåll av föreningens gemensamma anläggning. Faktureras tillsammans med gruppavtal eller årsvis för de som inte har något gruppavtal. Nätavgiften är 50:- per månad.

Gruppavtal
Föreningen erbjuder via Telia två tjänstepaket till våra medlemmar.
Faktureras kvartalsvis.

Paket Lagom innehåller Telia triple-play med Bredband 250/100 Mbit/s + Bredbandstelefoni + TV-paket Lagom med f. n. 25 olika kanaler och 20 Playtjänster, trådlös router och TV-box.
Startavgift: 3500:-, månadskostnad: 419:-

Paket Stor har samma innehåll som paket Lagom fast med TV-paket Stor som innehåller f. n. 51 kanaler och 45 Playtjänster.
Startavgift: 3500:-, månadskostnad: 519:-

Faktura- och betaldatum

SkickasBetalasPeriod = kvartal
c:a 25 jan1:e marsApril, Maj, Juni
c:a 25 april1:e juniJuli, Aug, Sept
c:a 25 Juli1:e septOkt, Nov, dec
c:a 25 Okt1:e decJan, Feb, Mars nästa år
SkickasBetalasPeriod = helår
c:a 25 oktober1:e dec1 års avgift från 1:a jan

Överlåtelser
Se information under flyttanmälan här på hemsidan.
Kostnaden för överlåtelsen betalas av den tillträdande medlemmen.
Föreningen tar ut en administrationsavgift på 1500:- vid ägarbyte.

Överlåtelseavtal skall vara undertecknat och inskickat senast en vecka innan fakturan sänds ut för att överlåtelsen ska gälla kommande period.

Påminnelseavgifter
Om betalning för faktura inte kommit föreningen tillhanda på fakturans förfallodag,

 • Sänds först en påminnelse med SMS (denna SMS påminnelse är gratis)
 • Om betalning inte kommit efter c:a 5 bankdagar så sänds ett påminnelsebrev (pappersbrev) med kopia av fakturan – påminnelseavgift 60 kr och dröjsmålsränta tillkommer på nästa faktura.
 • Om betalning inte kommit efter c:a 30 dagar sänds ärendet till inkasso med ytterligare tillkommande kostnader (inkassokostnader är för närvarande 180 kr)
 • Om betalning inte kommit efter inkassokrav så stängs anslutningen av

Faktureringsavgift
Normalt skickas faktura via e-post. Önskas pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift på 40:-

Medlemsavgift
Föreningens medlemsavgift är för närvarande 0:-

Insats
Minsta kostnad för nytillkommande medlemmar är 28.600:- inklusive medlemsinsatsen. Insatsen är lika för alla medlemmar och är för närvarande 20.100:-

Autogiro
För att slippa tänka på fakturor från föreningen så kan du anmäla dig för autogiro.

 1. Logga in på internetbanken
 2. Välj Betala/överföra
 3. Välj Autogiro
 4. Välj Nytt automedgivande
 5. I mottagarnamn skriv Myckleby Fiber
 6. Bransch behövs inte
 7. Klicka på Fortsätt
 8. I listan välj (markera) Myckleby Fiber
 9. Klicka på Fortsätt
 10. När fråga om Betalarnummer kommer så:
 11. Fyll i ditt senaste fakturanummer eller ditt personnummer