Författararkiv: Ulla Linton

Annorlunda årsstämma

I styrelsen gör vi redan nu bedömningen att föreningens årsmöte med stor sannolikhet inte kan hållas på vanligt sätt på grund av corona-pandemin. Vi överväger därför flera andra möjligheter att genomföra stämman, om möjligt före halvårsskiftet. Beslut kommer under maj månad.

I maj tar vi också ett nytt stort steg för att färdigställa hela vårt fibernät. Just nu pågår det mer administrativa arbetet med att betala ut markintrångsersättningar enligt beslut av Lantmäteriet, men i maj kommer vi att kunna kontakta berörda markägare och hushåll för att också sätta igång med grävningen för fibern. Det ser vi fram emot!

Hoppas att ni alla klarar er bra i denna ovanliga tid! / Styrelsen

Fint fungerande fiber

Vårt fibernätverk fungerar nu som vanligt igen efter ett kort lokalt avbrott för reparation efter en oavsiktlig avgrävning. Vi passar på att påminna om Ledningskollen - en kostnadsfri tjänst som ger information om var det finns ledningar som ska undvikas. Kolla alltså med Ledningskollen innan ni börjar gräva!

Inför bokslutet för 2019 konstaterar vi att föreningen kommer att nå det planerade nollresultat som stämman ställde sig bakom. Efter en ny genomgång av det preliminära underlaget har styrelsen beslutat att fastställa beloppet som enligt stämmobeslutet ska ombokas (från insats till extra nätavgift) till 800 kronor. Det är därmed lite högre än vår tidigare bedömning - men är alltså bara en ombokning, inget nytt krav på medlemmarna!

Vi ser fram emot ett bra 2020!

Ändrad tid för avbrott

Det planerade avbrottet på fiberkabeln kommer nu att göras i morgon, onsdag den 22 januari i stället för den tidigare aviserade tiden (idag). Vi har ännu fått närmare besked om tidpunkt.

OBS Planerat avbrott (tisdag!)

Nu på tisdag kommer vi att reparera vår fiberkabel efter den avgrävning som skedde för någon vecka sedan. Det innebär att det blir ett avbrott från sent på förmiddagen till tidig eftermiddag den 21 januari. Avbrottet berör alla hushåll som är anslutna till vår nod vid Ottestala, i praktiken alla som bor i Myckleby, Bogane, Krossekärr, Hogen, Surdal och Ryr.

Omedelbart efter avgrävningen gjordes en provisorisk reparation men nu ska fibern bli helt återställd. Vi beklagar avbrottet och hoppas att det inte ställer till alltför stora problem!

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Inför det nya året konstaterar vi att Myckleby Fiberförening har ett väl fungerande nät och en ekonomi i balans. Många medlemmar uttrycker också glädje över att ha fått ett rikare utbud av tjänster.

Inför årsskiftet genomför vi den ombokning av en del av insatsen som stämman beslutade om i maj. 600 kronor av medlemsinsatsen bokas om till en intäkt i form av en extra nätavgift. Syftet är helt enkelt att uppnå ett skattemässigt nollresultat.*

Nu ser vi fram emot ett nytt gott år. Vår främsta nyårsönskning är att de få återstående problemen kring markfrågor ska lösas så att samtliga nuvarande medlemmar kommer att vara anslutna under 2020. Vi gläder oss samtidigt åt att vi fortfarande får förfrågningar från personer som är intresserade av att ansluta sig till vårt nät.

Vi ser alltså fram emot ett riktigt bra 2020! Trevlig helg allihop!

*§ 17 "...Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att, i slutet av 2019, genomföra en ombokning av insats till en extra nätavgift för 2019. Storleken på ombokningen per insats ska anpassas så att föreningens skattemässiga resultat blir nära noll. Denna ombokning sker utan att medlemmar inbetalar ytterligare."

Hemsida – för medlemmar och andra intresserade

Under hösten har vår hemsida fått ett nytt utseende. Tanken är att du lätt ska hitta den information du behöver. Har du frågor om felanmälan, överlåtelser, avgifter eller annat - kolla första av allt på fiberföreningens hemsida. Där finns också andra kontaktuppgifter, om du inte skulle hitta det du söker. Välkommen!

Höstnytt

Föreningens ekonomi är i god balans. Det konstaterade styrelsen vid sitt septembermöte utifrån ett preliminärt resultat från första halvåret 2019. Våra viktigaste frågor just nu gäller budgeten 2020 samt bevakning av den segslitna ledningsrättsprocessen, som går ut på att skapa förutsättningar att ansluta de enstaka hushåll där markfrågan fortfarande är olöst.  Nästa möte i slutet av oktober.

Nu är vi igång igen

Efter en tids sommaruppehåll har föreningens styrelse nu satt igång verksamheten igen. Vi gläds åt att föreningens ekonomi är i god ordning, att vi förskonats från större avbrott och att medlemmarna verkar mycket nöjda med det utbud av teveprogram och andra tjänster de nu har tillgång till. 

Högst upp på vår dagordning står att se till att fibernätet blir fullt utbyggt enligt plan med särskild hänsyn till det fåtal hushåll som fortfarande väntar på att markfrågan ska lösas. Vi har också börjat arbeta med nästa års budget och återkommer med mer information om föreningens ekonomi efter nästa styrelsemöte i slutet av september.