Författararkiv: Ulla Linton

Gruppavtal – är du intresserad?

De flesta av våra medlemmar har valt att teckna ett så kallat Gruppavtal (GA) för att få ett rabatterat pris på surfkapacitet, ett stort antal TV-kanaler och bredbandstelefoni. Den stora förtjänsten med GA är att priset för bredband och TV blir betydligt lägre än om man tecknar motsvarande var för sig. Bredbandstelefonin kan man säga att man får på köpet. Vi räknar med att även fortsättningsvis ha två olika TV-paket att välja mellan (idag Telias Lagom och Stor). Bredbandet blir troligen 250/250 Mbit/s.

Vårt nuvarande avtal löper ut i höst och vi har därför inlett förhandlingar såväl med vår nuvarande leverantör Telia som med andra tänkbara avtalsparter. Inför förhandlingarna behöver vi veta hur många GA vi kan räkna med. Vi behöver därför skaffa oss en välgrundad uppfattning om hur många av våra medlemmar, som inte redan har avtal, som kan vara intresserade. SÅ: Om du är intresserad av ett Gruppavtal - och inte redan har ett - ber vi dig skicka ett (inte bindande!) besked, senast den 31 juli, till Thomas Lind, thomas.lind@mycklebyfiber.se.

Du som redan har GA behöver alltså inte svara. Vi hör av oss igen, så fort vi vet mer om det nya avtalet!

En stämma i coronans år 2020 – utomhus

För att undvika smittspridning höll Myckleby fiberförening sin stämma utomhus i år. Ett tjugotal medlemmar var närvarande vid årsstämman den 24 juni i Allmagsgårdens trädgård, många med medhavda stolar som placerades på rekommenderat avstånd från varandra.

Mötesförhandlingarna genomfördes i stadgeenlig ordning. Stämman godkände styrelsens årsredovisning samt revisionsberättelsen för 2019, fastställde balansräkning och resultaträkning och godkände också styrelsens förslag till disposition av årets vinst.

Stämman gav också sitt stöd till styrelsens verksamhetsplan för innevarande år: däribland att slutföra utbyggnaden av nätet samt att omförhandla det gruppavtal som många medlemmar har. Styrelsen omvaldes och tackar för visat förtroende!

Årsstämma i coronans tid

Myckleby fiberförenings årsstämma hålls den 24 juni klockan 19:00 i Allmagsgårdens trädgård.

Kallelse har nyligen skickats till medlemmarna med information om hur vi ska genomföra stämman på ett ansvarsfullt sätt, d.v.s. minimera risken för smittspridning utan att det går ut över medlemmarnas rättigheter. Mötet hålls därför utomhus. Vi uppmanar samtliga deltagare att respektera rekommenderade avstånd till övriga. Vi vädjar också till medlemmar som tillhör riskgrupp eller har något slags sjukdomssymptom att avstå från personlig närvaro. För att samtliga medlemmar ska kunna utöva sin rätt till inflytande har styrelsen beslutat att varje närvarande medlem kan, genom fullmakt, företräda fem andra medlemmar.

VÄLKOMNA ! Tips: ta med egen stol och vid behov regnskydd! Och var rädda om er och alla andra! /Styrelsen

Nytt nummer

Meddelande till alla som har gruppavtal eller annan tjänst via Telia:

Telefonnumret ni ska ringa om ni ska göra en felanmälan eller har frågor är numera: 020202070

Årsstämma i coronatid

Föreningens årsstämma 2020 kommer att hållas den 24 juni klockan 19:00. Det blir ett fysiskt möte, anpassat till Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer för att begränsa smittspridning, I ambitionen att hålla nere antalet mötesdeltagare utan att begränsa medlemsinflytandet har styrelsen beslutat att en närvarande medlem kan företräda fem andra medlemmar via fullmakt.

När den gäller platsen för mötet ber vi att få återkomma med senare besked, för att hitta bästa möjliga lösning. Årsmöteshandlingar skickas ut precis som vanligt cirka fyra veckor före mötet.

Vänliga vårhälsningar/ Styrelsen

Annorlunda årsstämma

I styrelsen gör vi redan nu bedömningen att föreningens årsmöte med stor sannolikhet inte kan hållas på vanligt sätt på grund av corona-pandemin. Vi överväger därför flera andra möjligheter att genomföra stämman, om möjligt före halvårsskiftet. Beslut kommer under maj månad.

I maj tar vi också ett nytt stort steg för att färdigställa hela vårt fibernät. Just nu pågår det mer administrativa arbetet med att betala ut markintrångsersättningar enligt beslut av Lantmäteriet, men i maj kommer vi att kunna kontakta berörda markägare och hushåll för att också sätta igång med grävningen för fibern. Det ser vi fram emot!

Hoppas att ni alla klarar er bra i denna ovanliga tid! / Styrelsen

Fint fungerande fiber

Vårt fibernätverk fungerar nu som vanligt igen efter ett kort lokalt avbrott för reparation efter en oavsiktlig avgrävning. Vi passar på att påminna om Ledningskollen - en kostnadsfri tjänst som ger information om var det finns ledningar som ska undvikas. Kolla alltså med Ledningskollen innan ni börjar gräva!

Inför bokslutet för 2019 konstaterar vi att föreningen kommer att nå det planerade nollresultat som stämman ställde sig bakom. Efter en ny genomgång av det preliminära underlaget har styrelsen beslutat att fastställa beloppet som enligt stämmobeslutet ska ombokas (från insats till extra nätavgift) till 800 kronor. Det är därmed lite högre än vår tidigare bedömning - men är alltså bara en ombokning, inget nytt krav på medlemmarna!

Vi ser fram emot ett bra 2020!

Ändrad tid för avbrott

Det planerade avbrottet på fiberkabeln kommer nu att göras i morgon, onsdag den 22 januari i stället för den tidigare aviserade tiden (idag). Vi har ännu fått närmare besked om tidpunkt.

OBS Planerat avbrott (tisdag!)

Nu på tisdag kommer vi att reparera vår fiberkabel efter den avgrävning som skedde för någon vecka sedan. Det innebär att det blir ett avbrott från sent på förmiddagen till tidig eftermiddag den 21 januari. Avbrottet berör alla hushåll som är anslutna till vår nod vid Ottestala, i praktiken alla som bor i Myckleby, Bogane, Krossekärr, Hogen, Surdal och Ryr.

Omedelbart efter avgrävningen gjordes en provisorisk reparation men nu ska fibern bli helt återställd. Vi beklagar avbrottet och hoppas att det inte ställer till alltför stora problem!

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Inför det nya året konstaterar vi att Myckleby Fiberförening har ett väl fungerande nät och en ekonomi i balans. Många medlemmar uttrycker också glädje över att ha fått ett rikare utbud av tjänster.

Inför årsskiftet genomför vi den ombokning av en del av insatsen som stämman beslutade om i maj. 600 kronor av medlemsinsatsen bokas om till en intäkt i form av en extra nätavgift. Syftet är helt enkelt att uppnå ett skattemässigt nollresultat.*

Nu ser vi fram emot ett nytt gott år. Vår främsta nyårsönskning är att de få återstående problemen kring markfrågor ska lösas så att samtliga nuvarande medlemmar kommer att vara anslutna under 2020. Vi gläder oss samtidigt åt att vi fortfarande får förfrågningar från personer som är intresserade av att ansluta sig till vårt nät.

Vi ser alltså fram emot ett riktigt bra 2020! Trevlig helg allihop!

*§ 17 "...Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att, i slutet av 2019, genomföra en ombokning av insats till en extra nätavgift för 2019. Storleken på ombokningen per insats ska anpassas så att föreningens skattemässiga resultat blir nära noll. Denna ombokning sker utan att medlemmar inbetalar ytterligare."