Författararkiv: Jan-Eric Fernlöf

Bra start för nätbygget

Fiberslang i vägkant

Fiberslangen nedplöjd i vägkanten och marken återställd.

Nu är vi i full gång med bygget av första halvan av vårt fibernät i Myckleby-Stillingsön.
Vi började i mitten av augusti i Buvenäs - det nordöstra hörnet av vårt område. Nu är vi i Öberg och fortsätter sedan söderut längs kusten: Allmag - Stillingsön - Hålebäcken - Stenen  - Åsarna  och sedan över till Hamborg och Gunneröd.  

I det här skedet plöjer vi ner slang. Allt har gått fint hittills. Det betyder att vår preliminära tidplan håller: vi räknar med att börja blåsa in själva fibern i början av nästa år, då vi också startar arbetena i den västra delen av området. Under 2017 ska hela nätet vara i drift - och alla ska då kunna njuta av fördelarna med snabbare och säkrare nät.  

Tidplanen uppdateras kontinuerligt. Vi bjuder in till lokala informationsmöten i takt med att plöjningen framskrider.

OBS ATT: Så länge grävmaskinen inte har gått förbi en fastighet … ÄR DET INTE FÖRSENT ATT GÅ MED!

Referat från stämman

Årets ordinarie föreningsstämma för Myckleby Fiberförening blev som vanligt välbesökt, omkring etthundra personer samlades i Stenshults Föreningslokal. Styrelsen gavs ansvarsfrihet och valdes om.
Den stora punkten för dagen var frågan om vårt blivande nät skulle behållas i egen ägo eller säljas när det är färdigbyggt. Efter en presentation av förutsättningarna hölls en lång och genomgående diskussion där många frågor och synpunkter lyftes fram. Den mynnade ut i att stämman med överväldigande majoritet beslutade att nätet tills vidare skall behållas i egen ägo.

Som en följd av det beslöts också en höjning av maxbeloppet för insatsen från 18.000 till 22.000 för att hantera de osäkerheter som finns runt kostnaden för att anlägga nätet. Dessa osäkerheter gör att vi behöver ett större utrymme i budgeten för att klara det värsta utfallet.
Märk att det är det värsta utfallet. En mer sannolik bedömning är en kostnad på eller strax över 18.000.

Tack till alla er som deltog idag för ert engagemang!

Vi återkommer inom kort med mer information om vad som kommer hända nu.

Nu kör vi!

Vi har träffat vår tilltänkta gräventreprenör som nu filar på ett kontraktsförslag. Planen är att vi skall börja med nedgrävningen av fiberslang redan i slutet av juni!
Vi återkommer med mer detaljer om var och när grävningen skall påbörjas så snart vi vet mera.

Detta innebär att vi kommer behöva kapital och därför kommer vi att skicka ut en inbetalningsavi för den första delen av medlemsinsatsen om ungefär en vecka.
Första delbetalningen är 6000 kr och betalningsfristen är 30 dagar. Vi kommer skicka inbetalningsavin med epost till alla som har registrerat en mejladress, övriga får den med posten.

Det är fortfarande inte bestämt vem som kommer bli vår kommunikationsoperatör. Anbudsförfrågan avslutas den 18:e maj och därefter skall vi utvärdera anbuden.

Vi har fått bidragsbeslut!

Länsstyrelsen beslutade den 31 mars om en första omgång med stöd till fiberföreningar i Västra Götaland. Till vår stora glädje är Myckleby Fiberförening en av de sexton föreningar som blev tilldelade stödpengar denna beslutsomgång!
Vi var den enda föreningen på Orust som kom med, förhoppningsvis får de övriga sina beslut om stöd under de närmsta månaderna.
Vi återkommer med mer information när vi får beslutet skriftligt per post.

PS.
Till er som ännu inte skickat in era anslutningsavtal så är det hög tid att göra det nu!

Nyårshälsning

När vi bildade Myckleby Fiberförening  för snart tre år sedan så trodde i alla fall jag att vårt nät skulle vara färdigt vid det här laget. Men det har dragit ut på tiden, främst på grund av att jordbruksverket inte kunnat besluta vilka regler som ska gälla för bredbandsstödet.

Men! Den 14:e december trädde de nya bidragsreglerna i kraft och länsstyrelsen meddelar i sitt senaste nyhetsbrev att de räknar med att meddela beslut om bidragen i slutet av mars. Det skulle innebära att vi till våren på allvar kan sätta igång att bygga vårt fibernät.

För att vara förberedda håller vi nu på med upphandling av entreprenör för grävning/plöjning av fiberslang.
Vår ambition är att etappvis börja lägga ned fiberslang så snart det går efter bidragsbeslutet. Exakt var och när återstår att se, vi ska informera i god tid innan.

För något år sedan utlovade jag Kalle Anka via fiber 2015 vilket jag nu fått äta upp tillsammans med julgröten. Vis av erfarenheten utlovar jag inte samma sak till 2016 även om jag såklart hoppas.

Ha ett Gott Nytt År!

Ersättning till markägare

Vi närmar oss, sakta men säkert, dagen då vi kan börja bygga vårt fibernät. Och i förlängningen dagen då vi får billigare och bättre tillgång till digitala tjänster av olika slag. Under hösten har vi fått in många nya anslutningsavtal, påskrivna och klara och även avtal med berörda markägare. Stort tack till alla!  

Samtidigt har det blivit klart att vi kommer att behöva betala ersättning till vissa markägare för att få medgivande att dra fiber på deras mark. Detta strider emot de förutsättningar vi hade från början, då vi utgick ifrån att det fanns ett gemensamt intresse att genomföra fiberetablering som ett byalagsprojekt. Vi ser det som styrelsens uppgift att säkerställa att samtliga medlemmar får tillgång till fiber och har därför beslutat att erbjuda ersättning i de fall markägarna så kräver och att samtidigt solidariskt erbjuda detta till samtliga markägare.
För fiberdragningen på den egna tomten utgår ingen ersättning.

Styrelsen kommer i särskild ordning att informera alla markägare om möjligheten att kräva eller avstå ersättning. Erbjudandet gäller alltså även dem som redan skrivit på ett avtal.
Men det innebär också att de markägare som önskar sponsra fiberutbyggnaden genom att avstå från ersättning har möjlighet att göra detta. I enlighet med föreningens strävan att minska kostnaden för utbyggnaden är vi förstås tacksamma för de som väljer att avstå ersättning!

Ersättningens storlek bestäms utifrån jämförbar praxis och den totala kostnaden kommer att rymmas inom föreningens budget. Maxbeloppet på 18 000 kronor per anslutning berörs alltså inte! I övrigt har det här beslutet egentligen inte någon praktisk betydelse för dig som medlem. Styrelsen vill bara se till att hela processen är öppet redovisad. Nu arbetar vi vidare med att samla in anslutningsavtal från alla medlemmar och en del nya intressenter, samtidigt som vi förbereder kommande upphandlingar.

Om du har frågor - om detta eller annat - vänd dig till
Jan-Eric Fernlöf, 0702-188446, janeric.fernlof@gmail.com
Sten-Inge Kedbäck, 0702-113605, steningekedback@icloud.com
Joakim Olsson, 0702-655410, joakim@unbound.se
Thomas Lind, 0705-753761, samoth@telia.com
Mats Faxér, 0761-600604, mats.faxer@hotmail.com
Karl Johan Stjärna, 0739-9259416, karl-johan@kms-teknik.se

Information om fastighetsinstallation

Sakta men säkert börjar vi gå från ord till handling med vårt fibernät. Anslutningsavtalen har skickats ut och har börjat strömma in, det arbetas med markavtalen och projekteringen börjar ta sin slutgiltiga form. Vi har också fått många frågor om grävningen på den egna tomten och hur fastighetsinstallationen ska gå till så här kommer en sammanställning.

Måste alla gräva ner fiberslang på sin egen tomt nu?
Nej, bara de som inte kan vara på plats när grävningen börjar, i första hand fritidsboende. Övriga kan med fördel vänta tills grävaren går förbi tomten och på så vis få en oskarvad slang. Det gäller dock att vara tillgänglig och kunna gräva ned slangen på tomten innan blåsningen av fibern görs. Då måste också kopplingsboxen och inomhusfibern vara på plats.
Tiden från grävning till blåsning av fiber kan vara 1 till 4 veckor.

Måste slangen grävas ner 30 cm?
Ja minst. Men det viktigaste är att slangen ligger skyddad från mekanisk skada. Om den döljs under en plattsättning eller stålskena på grunden så fungerar det också. Den kan ligga ovan mark om den ligger skyddad under exempelvis en altan. Om den grävs ner på garageuppfart eller liknande där det kan köra tunga fordon behöver den ner minst 40 cm. Lägg slangen i sand eller fint grus så inga stenar eller liknande kan klämma på slangen.
Extra viktigt är att slangen kommer upp tätt intill väggen vid huset. Går det inte att ordna så slangen är tillräckligt skyddad så ska den ligga i en skyddsslang. Se följande dokument (Grävning och Fastighetsinstallation) som beskriver grävning och placering av kopplingsbox mm.
Det är du själv som stå för eventuella reparationskostnader.

Går det att nyttja befintliga rör för att dra slangen över tomten?
Du kan dra slangen igenom befintliga (tomma) rör om dessa inte är för klena eller går i för snäva böjar. Detta är dock inget vi rekommenderar om man inte har erfarenhet av att göra sådant.

Hur skarpa böjar går det att ha på fibern?
Fiberslangen utomhus har en minsta böj-radie på 50 cm, dock går det att ha en böj med 30 cm radie upp mot husväggen. Inomhusfibern går att böja runt en snusdosa men inte skarpare. Kärnan i fibern är av glas, har den väl fått en knäck är den förstörd.

Går det att lägga fibern tillsammans med en elledning?
Ja, fibern påverkas inte av magnetfält från elkablar och kan ligga i samma dike. Men det går inte ann att dra andra ledningar i fiberslangen. Det är inte rekommenderat att dra fiberslangen i samma rör som en elkabel.

Vem kan jag kontakta för att få hjälp med grävning?
Omela AB, Ingemar Lindegren, 070-911 91 91
Rogers Gräv & Motorborrning AB, Roger Larsson, 070-634 04 92

Vem kan jag kontakta för hjälp med fiber-, tele-, data- och elinstallation?
VFEL Tele Data El AB, Joakim Dahlgren, 0707-425416

Var ska kopplingsboxen sitta?
Kopplingsboxen är det ställe där slangen slutar och föreningens fiber skarvas ihop med inomhusfibern och ska sitta utomhus vid det ställe där du tänkt borra genom väggen. Boxen ska sitta lätt åtkomlig, helst mellan 50 och 150 cm över marken. Om boxen behöver placeras så högt att den inte nås enkelt från marken måste fastighetsägaren se till att lämplig ställning el. dyl. finns på plats när skarvningen skall genomföras. Skall boxen placera under något, t.ex. ett altangolv, går det bra om det finns plats att stå på knä och utföra skarvningen, dvs en minsta arbetshöjd på 1,4m.   Se dokument (Fastighetsinstallation) som beskriver kopplingsboxen och dess placering.

Måste jag borra genom väggen?
Ja. Finns befintligt rör för telefonledning kan detta nyttjas för att dra inomhusfibern till en plats där medieomvandlaren placeras.

Vad är det för prylar som ska vara inomhus?
Medieomvandlaren som gör om ljus- till el-signaler och en Smartbox som har utgångar för de olika tjänsterna. (Data, Tele och TV). Medieomvandlaren och Smartboxen kopplas samman med en nätverks-kabel.  Dessa två enheter behöver inte, men kan, placeras tillsammans. För TV tillkommer en TV-box som med fördel placeras intill TV:n. Smartboxen, som också används för att surfa på internet, har möjlighet till trådlös kommunikation (WiFi) till datorer, surfplattor, mm.  Se exempel från Telia i dokument (Ex på Ledningar och boxar Telia). (Bara ett exempel, det är inte alls säkert att Telia kommer leverera utrustningen)
All denna elektroniska utrustning kommer levereras vid ett senare tillfälle.

Måste medieomvandlaren sitta där ledningen kommer in i huset?
Det är rekommenderat att sätta medieomvandlaren nära hålet i väggen och istället dra nätverkskabel vidare inne i huset. Den måste  också sitta i närheten av ett eluttag.

Hur ska inomhusfibern dras?
Börja vid det ställe där medieomvandlaren ska sitta och lämna 50 cm kabel för inkoppling. Överbliven fiber ska matas ut genom hålet i väggen. Det är bra att vara två som hjälps åt så det inte blir veck på fibern. Har den väl fått en knäck går den inte att reparera utan måste bytas ut.  Minst 2 meter av inomhusfibern skall sticka ut genom hålet. Den kommer att kapas i lämplig längd och lindas upp i kopplingsboxen på utsidan huset.  Det går alltså att dra fibern maximalt 7,5 m inomhus. Vi rekommenderar som sagt ovan dock en placering av medieomvandlaren så nära intaget som möjligt.

Vem monterar kopplingsbox och inomhusfiber?
Det ansvarar medlemmen för. Även hålet genom väggen är medlemmens ansvar.

Var får jag tag i fiberslang, varningsnät, kopplingsbox och inomhusfiber?
De som skrivit på sitt anslutningsavtal kan hämta antingen hos Rolf på Stillingsöns Handel eller hemma hos ordf. Janne. 10 meter inomhusfiber ingår i paketet men längder om 20 och 50 meter finns också. Behövs en längre så ring Janne och beställ,  0702-188446.

Fiberslang finnes

För er som vill vara ute i god tid eller ändå tänkt gräva i era trädgårdar i sommar så finns en rulle med fiberslang att hämta från. FiberslangSlangen skall grävas ner 30 cm tillsammans med ett varningsnät. Den skall ligga från tomtgräns till det ställe på huset där kopplingsboxen skall sitta. Slangen är inte känslig för frost men ska skyddas från mekanisk skada. En utförligare instruktion hittar du här.

slangtätningViktigt är också att slangen inte fylls med vatten eller annat, se därför till att den tätas ordentligt i ändarna.
För att få veta mer exakt var fiberledningen kommer passera din fastighet så prata med din ambassadör eller skicka ett mejl till någon i styrelsen.
Slang och nät finns att hämta hemma hos Janne. Ring och kolla så jag är hemma innan du hämtar. Telefon 0702-188446.

Vad händer med fibernätet i Myckleby?

Här kommer en lägesrapport om vad som händer i Myckleby Fiberförening. Även om det inte syns så mycket utåt jobbar styrelse och ambassadörer hårt för att göra verklighet av våra planer.

Sammanfattning:

 • Tidplanen för hela projektet är försenad jämfört med vad styrelsen bedömde i höstas
 • Arbetet med markägaravtal har visat sig mycket tidskrävande
 • Dialog med kommunikationsoperatörer har inletts, upphandling är snart ”på gång”
 • Anslutningsavtal kommer att skickas ut till alla medlemmar innan sommaren
 • Upphandling av grävare skall också ske innan sommaren
 • Medlemsvärvningen går in i slutspurten – bli medlem innan midsommar för att vara säker på att få vara med på bidragsgrundande villkor
 • Vi hoppas på bidragsbeslut i september och grävstart innan årets slut
 • Slutsatsen är att bredbandsnätet i bästa fall kan vara i drift till midsommar 2016 istället för till julen 2015 som nämndes vid extrastämman

Varför tar det så lång tid?

En förutsättning för att kunna starta bygget är att föreningen får de statliga bidrag som ligger till grund för kalkylen som presenterades på extrastämman i höstas.

Jordbruksverket, som skall slussa ut pengarna, har nu skjutit fram sitt beslut om hur mycket pengar som totalt skall delas ut tills efter sommaren. Konsekvensen för vår del är en försening på ca 6 månader.
Tyvärr är regelverket sådant att vi riskerar mista bidrag för kostnader vi haft innan vi blivit beviljade bidrag. Styrelsen har bedömt att vi inte skall ta denna risk, utan att vi startar först när beslut om bidrag finns.

För att kunna starta byggnationen av själva nätet måste vi först gräva / plöja ner de rör som fibern sedan skall "blåsas" in i. Den enskilt största arbetsinsatsen som styrelsen och ambassadörerna jobbar med är att skriva markavtal med alla berörda markägare, samt med alla berörda vägföreningar/vägsamfälligheter. Detta arbete pågår men har visat sig innebära mycket mer arbete för både styrelse och ambassadörer än vi bedömt tidigare. För att snabba på detta arbete kommer styrelsen att skicka ut vädjan till medlemmarna om att få fler frivilliga som ställer upp och hjälper till med detta i de områden det behövs.

Vad har styrelsen haft för sig sedan extrastämman?

 • Bidragsansökan har sammanställts och är färdig att lämnas in nu i mars
 • Den preliminära projekteringen har fortlöpande reviderats
 • Underlag för markavtal har tagits fram:
  • Avtalsmallar för både markägare (baserat på LRFs mall) och vägföreningar
  • Inventering av fastigheter/samfälligheter, ägare, kontaktuppgifter: upprättande av listor med dessa uppgifter per område/ambassadör
  • Kartor där vägsträckor markerats och ansvar för upprättande av markavtal klargjorts
  • Process och dokumentmallar för fortsatt uppföljning av de 100-tals olika avtalen
 • Fortlöpande kontakt med ByNet – vår partner för projektering/systemleverans
 • Möten med kommunikationsoperatörer för att få underlag inför upphandling

 

Vad kommer att hända nu då?

Bidragsansökan kommer att lämnas in nu i mars. Beslut väntas sedan inte förrän i september enligt senaste information från Jordbruksverket/Länsstyrelsen.

Vi fortsätter att arbeta för att vara så klara det går så snart beslutet kommer. Vi skriver nu mark- och vägavtal med alla fastigheter och vägföreningar som berörs. Detta arbete skall vara klart till midsommar.

Vi kommer också skicka ut avtal till medlemmarna som slutligt formaliserar medlemskapet i föreningen och där man också förbinder sig för att betala anslutningskostnaden som vi nu maximerat till 18 000 kr. Denna kostnad kommer sedan att tas ut i tre steg enligt beslut på extrastämman. Första inbetalningen på 6 000 kr är efter att bidragsbeslutet kommit (plan: september).

Upphandling av grävare skall också göras under våren, så att vi står klara att köra igång direkt efter bidragsbeslut.

För att vi säkert skall komma med i Jordbruksverkets första beslutsrunda är det viktigt att vi har så många medlemmar som möjligt. Särskilt högt prioriteras fastigheter med fastboende, även om bidrag sedan delas ut till alla fastigheter som är med. Därför kommer vi att göra ytterligare en ”drive” för att få in fler medlemmar.

Är du inte redan medlem är det därför nu hög tid att gå med. Du gör detta på http://mycklebyfiber.se/ eller genom att kontakta någon ambassadör (se skyltar runt om).

Är du redan medlem, påverka dom du känner som inte är medlemmar att gå med. Det tjänar vi alla på!

Visste du att:

På Orust finns nu 17 föreningar som skall bygga fibernät på de delar av ön som klassas som glesbygd. Föreningarna har idag ca 3000 medlemmar. Myckleby fiberförening har idag 285 medlemmar vilket är strax över 40% av antalet fastigheter.

Totalt satsar staten 3,25 miljarder på att inom lantbruksprogrammet förse landsbygden med fiber. Detta görs eftersom kommersiella aktörer inte ser ekonomi i att investera i glesbygd. Men genom att ge de föreningar som nu bildas ett bidrag för att bygga fibernät så blir det ändå ekonomiskt genomförbart till en kostnad för medlemmarna som ungefär motsvarar vad man får betala i tätort där kommersiella villkor gäller fullt ut.

Besök gärna vår hemsida http://mycklebyfiber.se/ för senaste nytt. Där kommer också en uppdaterad del med "frågor och svar", där alla kan vara med och ställa nya frågor.

 

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Rapport från extrastämman

Nu är maxbeloppet fastställt!

De närmare hundra deltagarna på stämman röstade enhälligt för att ge styrelsen fortsatt mandat och att sätta maxbeloppet för medlemsinsatsen till 18.000 kr.
Även betalningsplanen om tre delbetalningar fastställdes på samma vis. Notera att det är först efter att ett anslutningsavtal tecknats som medlemmarna förbinder sig att betala insatsen i föreningen. Mer information om detta kommer senare.

Extrastämma1  Extrastämma4

Tack till alla er som var med och för alla kloka frågor.
Nu har vi ny energi för att fortsätta arbetet!